Niet tevreden

SPNG doet er alles aan om uw pensioenregeling op de juiste wijze uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat u minder tevreden bent over de manier waarop u door het pensioenfonds behandeld bent, of dat u het niet eens bent met een beslissing van het pensioenfonds.

Neem in dat geval contact met ons op. Normaal gesproken lossen we de problemen in goed overleg met u op. Maar lukt dat niet, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure.

Gebruik het contactformulier om uw klacht te versturen.

U krijgt zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging van uw klacht. Wij doen ons best om uw klacht binnen een redelijke termijn af te handelen. Als de behandeling van uw klacht langer dan 12 weken duurt, kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Pensioenfondsen, of de bevoegde rechter.