Niet tevreden

SPNG doet er alles aan om uw pensioenregeling op de juiste wijze uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat u minder tevreden bent over de manier waarop u door het pensioenfonds behandeld bent, of dat u het niet eens bent met een beslissing van het pensioenfonds.

Neem in dat geval contact met ons op. Normaal gesproken lossen we de problemen in goed overleg met u op. Maar lukt dat niet, dan kunt u gebruik maken van onze interne klachten- of geschillenprocedure.

Heb u een klacht over de manier waarop u bent behandeld of geïnformeerd? U kunt daarvoor de interne klachtenprocedure volgen.

Bent u het niet eens met de uitleg van het pensioenreglement of een beslissing over de hoogte van uw pensioenaanspraak of pensioenrecht? Dan kunt u daarvoor de interne geschillenprocedure volgen.

Gebruik het contactformulier om uw klacht of bezwaar te versturen.

U krijgt zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging van uw klacht of bezwaar. Binnen vier weken na ontvangst van uw klacht en binnen zes weken na ontvangst van uw bezwaar neemt het pensioenfonds een beslissing. Over onze beslissing informeren wij u per brief. In de brief leggen we ook de argumenten voor onze beslissing uit.