SPNG heeft per 1 januari 2017 het CDC-pensioen als keuze geïntroduceerd

SPNG heeft per 1 januari 2017 het CDC-pensioen geïntroduceerd als keuze voor werkgevers met 15 of meer werknemers. CDC staat voor ‘Collective Defined Contribution’. Het bestuur speelt hiermee in op signalen uit de sector en uit de maatschappelijke omgeving om de ontwikkeling van de pensioenkosten beter te beheersen.

Vaste premie, variabel pensioen

Bij het CDC-pensioen staat de pensioenpremie als percentage van de pensioengrondslag vast. Hiermee weet u als werkgever vooraf hoeveel premie u betaalt voor het pensioen van uw werknemers. Het gevolg is wel dat het opbouwpercentage ouderdomspensioen voor uw werknemers níet vast staat. Dat opbouwpercentage wordt jaarlijks per 1 januari vastgesteld op basis van uw CDC-premie en uw actuele werknemersbestand.

Afstemming met werknemers vereist

Nadrukkelijk merken wij op dat een werkgever deze keuze alleen kan maken als deze zorgvuldig met (vertegenwoordigers van) de werknemers is afgestemd en overeengekomen. Hoe er wordt afgestemd, hangt af van uw arbeidsvoorwaardenbeleid.

Hebt u vragen?

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met het secretariaat via email info@spng.nl of via telefoon 070 – 3490 746. Wij helpen u graag!