Hoeveel krijgt u?

Uw pensioeninkomen

Uw inkomen bestaat grofweg uit drie delen:

AOW 

De hoogte van de AOW is verschillend voor:

  • alleenstaanden
  • alleenstaanden met kinderen
  • gehuwden of samenwonenden
  • mensen die in het buitenland gewoond hebben

Meer informatie over uw AOW-uitkering vindt u op de website van de SVB.

Ouderdomspensioen

Bij uw eerste pensioenbetaling ontvangt u van SPNG een bruto-netto berekening. Hierop staat:

  • uw bruto pensioen
  • de inhoudingen en
  • het netto bedrag dat op uw bankrekening wordt gestort

Inhoudingen en naheffing

Het pensioenfonds is verplicht om inhoudingen op uw bruto pensioen te doen. Het gaat om de zorgverzekering (= bijdrage Zvw) en loonheffing (= belastingpremie volksverzekeringen). Als u nog geen AOW ontvangt, wordt er ook een bijdrage voor de AOW afgetrokken.

Als u ook pensioen ontvangt van andere organisaties, kan het zijn dat u aan het einde van het jaar extra loonheffing moet betalen aan de belastingdienst. Dat komt doordat elke organisatie die u pensioen uitkeert, ervan uitgaat dat u alleen van die organisatie inkomen ontvangt. Vaak betekent dit dat u over al uw stukjes inkomen na uw pensioen het lage belastingtarief betaalt.
Aan het einde van het jaar telt de Belastingdienst uw totale inkomen bij elkaar. Dit totaal kan betekenen dat u in een hogere belastingschaal valt. Wat u te weinig hebt betaald, moet u dan alsnog betalen. Dit is de naheffing. Hebt u daar vragen over? Neem dan contact op met de Belastingdienst.

Ontvangt u pensioen in het buitenland?

Hier leest u waar u op moet letten en wat u moet doen.

Jaaropgave

Elk jaar, in januari, ontvangt u de jaaropgave van uw pensioen. Deze kunt u gebruiken bij uw belastingaangifte. Bij deze jaaropgave vindt u ook steeds een actuele bruto-netto berekening van uw pensioen. Daarbij ontvangt u ook informatie over zaken die voor u van belang zijn in verband met de hoogte van uw (netto) pensioenuitkering. Overigens verstrekt het pensioenfonds ook elk jaar de uitkeringsgegevens aan de belastingdienst.

Log in met uw DigiD op de beveiligde omgeving van deze website, Mijn Pensioencijfers, en bekijk uw jaaropgave online.

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Verder krijgt u jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierin staat wat u aan pensioen hebt bij SPNG. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden. De bedragen op het pensioenoverzicht zijn bruto bedragen per jaar.
Ook ziet u op het pensioenoverzicht:

  • De gegevens van u en eventueel uw partner
  • Informatie over het pensioen dat u hebt opgebouwd
  • Een toelichting op het pensioenoverzicht.  

Log in met uw DigiD op de beveiligde omgeving van deze website, Mijn Pensioencijfers, en bekijk uw pensioenoverzicht online.

Extra pensioen

Misschien ontvangt u een uitkering van een bank of een verzekeraar uit een lijfrente, koopsompolis of andere verzekeringen. De hoogte hiervan hangt af van het type product, de inleg en het rendement. Neem contact op met uw bank of verzekeraar over de precieze hoogte van de uitkering.