Nieuws

Deze kosten maakt ons pensioenfonds

Via uw werkgever bouwt u (of bouwde u) pensioen op bij ons pensioenfonds. Als u met pensioen gaat, krijgt u een pensioen uitgekeerd. Ook is er pensioen voor u geregeld als u arbeidsongeschikt raakt en - als u komt te overlijden - een uitkering voor uw eventuele nabestaanden.

Een pensioenfonds is een financiële instelling, maar geen commercieel bedrijf.  Met het geld dat het pensioenfonds verdient met beleggen, regelen wij de pensioenen van onze (oud-) werknemers en gepensioneerden. In 2016 boekten we met beleggen een rendement van 5,9%. Dit beleggingsrendement wisselt per jaar en kan zowel positief als negatief zijn.

Verschillende kosten

Behalve opbrengsten, heeft ons pensioenfonds ook kosten. Denkt u daarbij aan de kosten voor:

  • een goede administratie van uw gegevens
  • kosten voor toezicht en communicatie
  • het kopen, verkopen en beheer van beleggingen

Kosten delen

De totale kosten worden in feite gedeeld door alle betrokken partijen. Daardoor zijn de kosten per persoon lager dan als u uw pensioen alleen zou regelen. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) meldt dat het veel verschil maakt hoe groot een pensioenfonds is. Kleine pensioenfondsen zijn gemiddeld € 575 per jaar per deelnemer kwijt. Bij de grootste pensioenfondsen is dat gemiddeld € 50. Verder geldt: hoe complexer de pensioenregeling en hoe meer service het pensioenfonds biedt aan de deelnemer, des te hoger de kosten.

Onze kosten

Wij proberen de kosten voor uw pensioen zo laag mogelijk te houden door zo efficiënt mogelijk te werken. In ons jaarverslag over 2016 kunt u lezen dat de kosten voor pensioenbeheer per deelnemer vorig jaar € 155,- bedroegen. 

Alles weten?

Wilt u alle ins en outs weten? Bekijk het overzicht van onze kosten of lees onze jaarverslagen voor meer achtergrondinformatie. Deze vindt u op de pagina Documenten.

Bron: Bestuur