Nieuws

Welke regels veranderen per 1 januari 2018?

Elk jaar wijzigen per 1 januari regels op het gebied van pensioen, wonen en belastingen. Deze regels gelden voor iedereen in Nederland.

Hierdoor kan het zijn dat uw eerste loonstrookje of pensioenuitkering netto anders uitvalt dan vorig jaar. Van hetzelfde bruto bedrag houdt u meer of minder over dan vorig jaar. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie.

Persoonlijk overzicht

Wijzer in Geldzaken heeft samen met het Nibud een online vraag- en antwoordlijst ontwikkeld waarin alle overheidsmaatregelen aan bod komen die van invloed zijn op uw portemonnee. U vult een aantal korte vragen in over uw persoonlijke situatie en u ontvangt vervolgens een overzicht van de nieuwe regels die voor u gelden.U kunt deze uitslag als pdf downloaden en bewaren bij uw administratie.

In het overzicht

Het overzicht bevat onder meer informatie over de volgende onderwerpen:

 • Het AOW-pensioen
  U ziet wanneer u (naar verwachting) voor het eerst AOW-pensioen van de overheid ontvangt.
 • De inkomstenbelasting
  In 2018 zijn de belastingtarieven aangepast. De meeste belastingbetalers gaan erop vooruit. Of dit ook voor u geldt, kunt u zelf uitrekenen met deze rekenhulp van Wijzer in Geldzaken.
 • De vermogensbelasting
  Deze is iets lager over 2018 dan het jaar ervoor (zie ook de belangrijkste weetjes hierover op de website van Wijzer in Geldzaken).
 • De zorgtoeslag
  Deze gaat iets omhoog. U ontvangt maximaal € 10 per maand meer. Wilt u weten hoeveel zorgtoeslag u kunt krijgen? Gebruik dan de rekenhulp van de Belastingdienst.

Specifiek voor gepensioneerden

Dit zijn enkele belangrijke wijzigingen voor gepensioneerden:

 • Het AOW-pensioen van de overheid gaat omhoog. Dit gebeurt 2 keer per jaar om de prijsstijgingen te compenseren. Zo behoudt uw AOW-pensioen zijn waarde.
 • De bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) stijgt. Als gepensioneerde betaalt u in 2018 meer belasting voor zorg. U betaalt maximaal € 50 meer dan in 2017.

Niet in het overzicht

Het overzicht op de website van Wijzer in Geldzaken bevat geen informatie over veranderingen in uw pensioen(-opbouw) bij ons pensioenfonds. Die informatie vindt u op deze website. Verder bevat het overzicht geen informatie over extra pensioen dat u mogelijk individueel bijspaart bij een bank of verzekeraar.

Kijk wat voor u verandert

Wilt u weten wat voor u verandert? Vul dan de vragen in bij ‘Wat betekent dit voor mij?’ op de website van Wijzer in Geldzaken.

Bron: Wijzer in Geldzaken