Nieuws

Woont u samen zonder samenlevingscontract?

Veel stellen wonen samen zonder te trouwen, een geregistreerd partnerschap aan te gaan of een samenlevingscontract op te stellen bij de notaris. Als ze over hun gezamenlijke financiële zaken geen afspraken vastleggen, kunnen ze in de problemen komen. 

Bijvoorbeeld als ze uit elkaar gaan of als één van hen komt te overlijden. Zo waarschuwt het kennisplatform Wijzer in geldzaken  na een onderzoek onder ruim 1.700 Nederlanders die samenwonen.

Geen samenlevingscontract

Wijzer in geldzaken vroeg stellen die ongehuwd samenwonen naar hoe zij hun financiële zaken regelen. Daaruit blijkt onder meer dat:

  • ruim de helft geen samenlevingscontract heeft
  • de meesten de risico’s kennen van samenwonen zonder afspraken vast te leggen, maar toch niets regelen
  • slechts een derde met een koophuis maatregelen heeft genomen voor een eerlijke verdeling van het huis als ze uit elkaar gaan
  • als er kinderen zijn, er meer afspraken worden gemaakt én vastgelegd

Enkele risico’s

Als stellen samenwonen zonder afspraken vast te leggen (in een samenlevingscontract of testament), kan het gebeuren dat:

  • de nabestaande meer erfbelasting moeten betalen als de partner overlijdt, of
  • de erfenis naar de kinderen gaat in plaats van de partner, of
  • de partner bij beëindiging van de relatie van de ene op de andere dag op straat komt te staan

Wat betekent dit voor het pensioen?

Er zijn ook risico’s voor het pensioen. Als u komt te overlijden, kan uw partner recht hebben op een partnerpensioen. Dit is een uitkering voor uw partner vanaf het moment van uw overlijden zolang uw partner leeft. Wanneer u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap hebt, moet u de partner aanmelden bij het fonds.
Zonder samenlevingscontract kunt u de partner waarmee u samenwoont bij de meeste pensioenfondsen niet aanmelden. Als u komt te overlijden, is er dan geen partnerpensioen voor uw partner. Het kan daarbij gaan om veel geld.
Wilt u uw partner aanmelden bij ons fonds? Log in op de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website. Daar leest u wat u moet doen.

Wat kunt u verder doen?

Doe de test in de online tool Samen goed geregeld van Wijzer in geldzaken. Beantwoord de 8 vragen en krijg meteen een duidelijk en persoonlijk overzicht van welke risico’s u loopt met uw huidige samenlevingsvorm en wat u kunt doen om deze risico’s te beperken.

Meer weten?

Lees meer over het onderzoek en tips over financiële zaken op de website van Wijzer in geldzaken.

Bron: Wijzer in geldzaken