Nieuws

Alle ins en outs in ons jaarverslag 2018

Ons jaarverslag 2018 staat online. In het jaarverslag leest u alles over de cijfers en ontwikkelingen bij ons pensioenfonds in 2018. In dit verslag legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid in 2018.

In het jaarverslag blikken we terug op de belangrijkste gebeurtenissen van vorig jaar en wordt informatie gegeven over de financiële situatie van ons fonds.

Bekijk hier het volledige jaarverslag 2018.

Enkele onderwerpen

  • Voorwoord (pagina 5 en 6)
  • Meerjarenoverzicht met kengetallen (vanaf pagina 7)
  • Verslag verantwoordingsorgaan en reactie bestuur (vanaf pagina 45)
  • Jaarrekening 2018 (vanaf pagina 50)
  • Organisatie pensioenfonds (vanaf pagina 95)

Bron: Bestuur