Nieuws

Doorwerken na uw AOW-leeftijd?

Op dit moment werken 180.000 Nederlanders door na hun AOW-leeftijd. Dat is bijna 3 keer zoveel als 15 jaar geleden. Dit blijkt uit onderzoek van het TNO en ROA.

Het gaat om:

  • mensen die het geld goed kunnen gebruiken, en
  • mensen die nog steeds voldoening halen uit hun werk, actief willen blijven en sociale contacten willen behouden.

Wilt u ook doorwerken na uw AOW-leeftijd?

Houd rekening met deze 5 zaken

1. Uw pensioenopbouw bij het pensioenfonds stopt na uw 67ste

Werkt u door na uw AOW-leeftijd? Dan bouwt u over uw salaris bij ons fonds geen pensioen meer op na 67 jaar. Soms zijn er nog andere mogelijkheden om pensioen op te blijven bouwen zolang u werkt. Bespreek dit met uw werkgever of financieel adviseur.

2. U kunt kiezen wanneer u uw pensioen van ons pensioenfonds wilt ontvangen

Uw AOW gaat in vanaf een bepaalde leeftijd. Die datum staat 5 jaar van tevoren vast. Of u dat nu wilt of niet: vanaf dat moment krijgt u AOW uitbetaald. De ingangsdatum van het aanvullende pensioen dat u opbouwt via uw werk staat niet vast. U kunt zelf kiezen vanaf wanneer u dat pensioen wilt ontvangen. Dat kan tegelijk zijn met uw AOW, maar ook eerder of later.
Als u blijft werken na uw AOW-leeftijd, is het voor u wellicht interessant om uw pensioen uit te stellen. Dat kan bij ons fonds tot 70 jaar.
Uw pensioen wordt dan hoger. Het pensioen gaat namelijk later in, dus de uitkering wordt naar verwachting over een kortere periode uitbetaald. Hierdoor valt het bedrag per maand hoger uit. Lees meer hierover op deze website.

3. U krijgt minder lang loon doorbetaald als u ziek wordt

Bent u nog in dienst na uw AOW-leeftijd en wordt u ziek? Dan hebt u maximaal 13 weken recht op loondoorbetaling. Vóór uw AOW-leeftijd is die termijn 2 jaar.

4. U ontvangt geen WW-uitkering als u wordt ontslagen

Bent u nog in dienst na uw AOW-leeftijd en wordt u ontslagen? Dan hebt u geen recht op een WW-uitkering of een transitievergoeding.

5. U betaalt minder belasting over uw salaris

Als AOW’er betaalt u minder belasting over uw salaris. U betaalt over de eerste pakweg € 20.000,- bijna de helft minder belasting (18,75% in plaats van 36,65%). Ook over salaris boven dat bedrag betaalt u minder belasting dan een werknemer die nog geen AOW ontvangt. Daardoor houdt u na uw AOW-leeftijd netto meer over van het salaris dan vóór uw AOW-leeftijd.
Werkt u door én ontvangt u pensioen van een pensioenfonds of verzekeraar? Dan betaalt u al snel te weinig belasting. Dit kunt u voorkomen door een voorlopige aanslag inkomstenbelasting aan te vragen bij de Belastingdienst.

Meer informatie

Als u langer wilt doorwerken, moet u hierover afspraken maken met uw werkgever. Het arbeidscontract moet mogelijk aangepast worden. Uw werkgever geeft deze afspraken aan ons door.

Enkele maanden voordat uw AOW ingaat, ontvangt u van ons fonds een brief. Hierin bieden wij u aan om uw pensioen van ons fonds ook te laten ingaan. Als u dat niet wilt, bijvoorbeeld omdat u langer doorwerkt, hoeft u het formulier bij deze brief niet in te vullen. U krijgt dan automatisch weer een bericht als u bijna 67 jaar wordt.

Pensioen dat u hebt opgebouwd voor 2013 gaat standaard in als u 65 jaar wordt. Hierover ontvangt u een half jaar daarvoor een bericht.

Hebt u vragen hierover? Neem dan contact op met ons fonds. Onze medewerkers helpen u graag.