Nieuws

Jaarverslag 2019 online beschikbaar

In het jaarverslag leest u alles over de cijfers en ontwikkelingen bij ons pensioenfonds in 2019.
Met dit verslag legt het bestuur verantwoording af over het in 2019 gevoerde beleid.

Naast de ontwikkelingen waar ons fonds in 2019 mee te maken kreeg staat in het jaarverslag ook welke besluiten ons fonds heeft genomen.
Verder leest u de mening van het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht. Uiteraard staan ook alle belangrijke cijfers op een rij in onze jaarrekening.

Enkele onderwerpen

In het jaarverslag vindt u onder meer:

  • een terugblik van het bestuur
  • informatie over de actuele financiële situatie
  • het verslag van het Verantwoordingsorgaan en de reactie van het bestuur hierop
  • de jaarrekening

Meer informatie

Download het jaarverslag 2019.

Bron: Bestuur