Nieuws

Nieuw pensioenstelsel een stap dichterbij

Na bijna een jaar praten zijn minister Koolmees van sociale zaken, de werkgevers en de vakbonden het eens over een nieuw pensioenstelsel. De manier waarop iedereen via zijn werk pensioen opbouwt, gaat veranderen.

Het nieuwe pensioenstelsel is de uitwerking van het Pensioenakkoord dat de minister, de werkgevers en de vakbonden op hoofdlijnen afsloten in juni 2019.

Wat is de belangrijkste wijziging?

Uw pensioen nu

Via uw werk bouwt u pensioen op. De hoogte daarvan hangt af van hoeveel u gemiddeld tijdens uw loopbaan hebt verdiend. U en uw werkgever betalen pensioenpremie. Ons fonds belegt deze premie. Wij ‘beloven’ u vervolgens een pensioenuitkering (de ‘aanspraak’).

Voor het pensioen in eigen beheer is dat geen harde belofte. Wel doen we er alles aan om dat volgens de regels wel waar te maken. We berekenen daarom ver vooruit hoeveel geld we nu moeten hebben om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Daarbij maken we gebruik van een veilige rekenrente. Dat zijn we verplicht. Die rente is echter al jaren heel laag. Dat betekent dat we nu meer geld moeten hebben om in de verre toekomst alle pensioenen te kunnen betalen; méér geld dan dat we met beleggingen kunnen verdienen. Dat is niet goed voor onze financiële positie. Een slechte financiële positie zorgt ervoor dat wij onze beloftes moeilijk kunnen nakomen.

Hebt u pensioen opgebouwd voor 2013 dan valt dat onder het verzekerd deel. Dit deel van uw pensioen is gegarandeerd door de verzekeraars.

Uw pensioen straks

Straks – als het nieuwe pensioenstelsel er is - bouwt u via uw werk een pensioenkapitaal op. De hoogte van uw pensioen hangt dan af van hoeveel pensioenkapitaal u hebt op het moment dat u met pensioen gaat. Het pensioenkapitaal bouwt u op tijdens uw loopbaan met de premie die u en uw werkgever betalen. Die premie is voor alle leeftijden een gelijk percentage. Wij beleggen de premie en voegen de opbrengsten van de beleggingen toe aan uw kapitaal.

Maar we doen vooraf geen beloftes meer over de hoogte. We geven een verwachting van wat wij denken dat uw pensioen wordt. Er is een risico dat de beleggingen meer of minder waard worden. Deze risico’s dragen alle deelnemers van het fonds samen. Dus jong én oud. Het risico kunnen we afbouwen naarmate uw pensioenleeftijd nadert. We gaan dan minder risicovol beleggen, zodat uw pensioen vlak voor uw pensioendatum ‘veilig’ blijft.

Nóg belangrijker: check uw pensioen!

Uw pensioen wordt minder voorspelbaar, want in de toekomst wordt de kans op mee- en tegenvallers groter. Want uw pensioen kan sneller meegroeien met de algemene prijsstijgingen, maar gaat ook sneller omlaag als het economisch tegenzit. Er worden wel buffers ingebouwd, zodat die schokken niet te groot zijn.

Het wordt dus nóg belangrijker om geregeld te checken hoe uw pensioen ervoor staat. Veel mensen vinden dat moeilijk. Dat hoeft het niet te zijn. Lees hier hoe u dat in een paar klikken doet. Dan komt u straks niet voor verrassingen te staan.

Wanneer gaan de veranderingen in?

Tussen 2022 en 2026 passen wij uw pensioen aan.

Hoe gaat het nu verder?

De werkgevers en de vakbonden leggen de uitwerking snel voor aan hun achterban. Gaat de achterban akkoord? Dan wordt de uitwerking vastgelegd in een hoofdlijnennotitie. Minister Koolmees stuurt de hoofdlijnennotitie vóór de zomer naar de Tweede Kamer. Als de Tweede Kamer akkoord is, volgt de Eerste Kamer. Daarna komt er een wetsvoorstel. Als die nieuwe wet er is, kunnen wij samen met vakbonden en werkgevers aan de slag om onze pensioenregeling aan te passen.

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over het akkoord. 

Bron: Rijksoverheid