Nieuws

Nieuwe keuze: extra geld op uw pensioendatum

Als u met pensioen gaat, hebt u allerlei keuzes om uw pensioen op maat te maken. Zo kunt u tijdelijk meer ontvangen, eerder met pensioen gaan of pensioen voor uzelf omruilen voor pensioen voor uw partner. Daar komt een extra keuze bij: maximaal 10% van de waarde van uw ouderdomspensioen in één keer opnemen.

Deze nieuwe keuze is onderdeel van de afspraken die sociale partners en de overheid hebben gemaakt voor het nieuwe pensioenstelsel. Het kabinet heeft dit uitgewerkt in een wetsvoorstel en de Tweede Kamer is hiermee akkoord gegaan. Als de Eerste Kamer ook hiermee instemt, gaat deze extra keuze op 1 januari 2022 in.

Hoeveel geld kunt u straks opnemen?

Dat hangt af van hoeveel pensioen u hebt opgebouwd. Stel u hebt een pensioenkapitaal opgebouwd voor uw ouderdomspensioen van € 100.000,-. Dan kunt u daarvan op uw pensioendatum maximaal € 10.000,- opnemen. U kunt met dit geld doen wat u wilt: uw hypotheek aflossen, een verbouwing betalen, studerende (klein-) kinderen helpen, een reis maken, besteden aan uw hobby, etc.

Let op de keerzijde!

Belangrijk is dat u zich bewust bent van deze zaken:

  1. De maandelijkse uitkering van uw pensioen gaat daarna de rest van uw leven omlaag. Belangrijk is dat uw pensioen dus niet te veel omlaag gaat, zodat u na de opname van dit bedrag nog kunt rondkomen. Eenmaal opgenomen pensioengeld kunt u niet meer terugstorten.
  2.  Hebt u een partner? Dan moet hij of zij instemmen met de uitkering ineens.
  3. De uitkering is een bruto bedrag. Dat betekent dat u hierover nog belasting moet betalen. Als u voor uw AOW-leeftijd dit bedrag ontvangt, betaalt u meer belasting dan als u het bedrag na uw AOW-leeftijd ontvangt. Dat heeft te maken met de tarieven die de Belastingdienst gebruikt. Laat u uw pensioen tegelijk ingaan met uw AOW of in het jaar waarin uw AOW ingaat? Dan kunt u ervoor kiezen om het bedrag ineens te ontvangen in februari in het jaar erna. Dan betaalt u minder belasting.
  4. Ook heeft de uitkering van het bedrag ineens invloed op de hoogte van eventuele toeslagen die u ontvangt. Omdat uw inkomen stijgt, krijgt u misschien minder zorgtoeslag of huurtoeslag.

Wanneer gaat het in?

Als de Eerste Kamer ook akkoord gaat en de invoering volgens planning verloopt, kunnen alle mensen die met pensioen gaan vanaf 1 januari 2022 deze keuze maken.

  • Als uw pensioen al is ingegaan (of voor 1 januari 2022 ingaat) geldt deze keuze niet voor u.
  • Gaat uw pensioen op of na 1 januari 2022, dan ontvangt u meer informatie over deze keuze enkele maanden voordat uw pensioen ingaat.

Als de wet definitief is, publiceren we meer informatie over deze keuze op onze website.