Nieuws

Ons jaarverslag over 2020 is verschenen

Lees in het jaarverslag alles over de cijfers en ontwikkelingen bij ons pensioenfonds in 2020.

In het jaarverslag blikken we terug op een bewogen jaar waarin de coronapandemie vele van ons, misschien wel persoonlijk, heeft getroffen. In het verslag legt het bestuur verantwoording af over het in 2020 gevoerde beleid. Daarnaast staat in het jaarverslag ook welke besluiten ons fonds heeft genomen.
Verder leest u het verslag van het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht. Daarnaast vindt u uiteraard alle belangrijke cijfers:

  • Ons deelnemersbestand
  • Het vermogen
  • De verplichtingen
  • De kosten van de pensioenregeling
  • De jaarrekening

Bekijk hier het jaarverslag 2020.

Bron: Bestuur