Nieuws

Verandert u van baan? Denk aan uw pensioen!

Als u ergens anders gaat werken, stopt de pensioenopbouw bij uw vorige werkgever. Vaak gaat u bij uw nieuwe werkgever ook weer pensioen opbouwen. Misschien wel weer bij ons fonds. Die kans is zelfs groot als u in dezelfde sector blijft werken. In dat geval verandert er voor uw pensioen niet zo veel.

Gaat u totaal ander werk doen? Dan verandert er veel voor uw pensioen. U krijgt een nieuwe pensioenregeling, bij een ander pensioenfonds. Misschien gaat u zelfs op een hele andere manier pensioen opbouwen. Bijvoorbeeld via een verzekeraar. Dan belegt u voor uw pensioen. U moet dan zelf bepalen hoe - en van wie - u uw pensioen wilt ontvangen.

Uw pensioen blijft bij ons fonds, tenzij...

Bent u een echte jobhopper en hebt u niet zo lang gewerkt bij uw vorige werkgever? Dan hebt u ook nog niet zoveel pensioen opgebouwd. Is het lager dan € 504,23 bruto per jaar (in 2021)? Dan wordt het automatisch overgedragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder zodra u daaraan verbonden bent. Zo houdt u al uw pensioen op één plek.

Is uw pensioen hoger dan € 504,23 bruto per jaar (in 2021)? Dan bepaalt u zelf wat u doet:

  1. uw opgebouwde pensioen bij ons fonds laten staan óf
  2. uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Als u voor het eerste kiest, verandert de hoogte van uw pensioen alleen als wij uw pensioen verhogen of verlagen. Als u 65 of 67 jaar wordt, gaat uw pensioen in. Maar u kunt uw pensioen bij ons fonds ook éérder of later laten ingaan.
Kiest u voor optie 2? Dan moet u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder waardeoverdracht aanvragen. Uw opgebouwde pensioen gaat dan van ons fonds naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u hiervoor kiest, krijgt u later geen pensioen van ons fonds. Maar alleen van uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Wat kunt u doen?

U wilt natuurlijk weten wat u het beste kunt doen. Dat verschilt per persoon en per situatie. Vergelijk vóórdat u een keuze maakt beide pensioenregelingen en pensioenuitvoerders met elkaar. Is uw nieuwe pensioenuitvoerder een pensioenfonds? Kijk dan naar:

  • hoe staan beide fondsen er financieel voor? Welk fonds heeft een hogere dekkingsgraad?
  • welk fonds kon de pensioenen de afgelopen jaren verhogen? Moest één van beide fondsen de pensioenen misschien zelfs verlagen?

Daar moet u dus goed over nadenken. Want waardeoverdracht is zeker niet altijd de beste keuze. Voordeel van waardeoverdracht is dat uw hele pensioen op één plek staat. Wel zo overzichtelijk! Lees hier meer over de gevolgen van waardeoverdracht.

Vragen?

Voor vragen over waardeoverdracht kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag.