Nieuws

Geen verhoging pensioenen per 1 januari 2023

De mogelijkheden voor pensioenfondsen om de pensioenen te verhogen zijn sinds 1 juli 2022 versoepeld. Zoals u ongetwijfeld hebt gehoord, heeft een aantal grote pensioenfondsen de pensioenen verhoogd per 1 januari 2023. Zij maken gebruik van de versoepelde regels. SPNG heeft goed gekeken naar de betreffende regels en haar financiële positie en besloten geen gebruik te maken van de versoepelde regels.

Ter toelichting

Pensioenfondsen mogen de pensioenen verhogen als de financiële positie dat toestaat en het pensioenfonds een besluit heeft genomen om in de toekomst de huidige pensioenen in te brengen (invaren) in het nieuwe pensioenstelsel.

Wij hebben nog geen besluit kunnen nemen over het inbrengen van die pensioenen, omdat we er nog niet van overtuigd zijn dat dit goed is voor al onze (oud) deelnemers en gepensioneerden. En alhoewel het fonds financieel gezond is, geeft de financiële positie maar een zeer beperkte ruimte om de pensioenen te kunnen verhogen. Alles afwegende heeft het bestuur besloten om geen gebruik te maken van de versoepelde regels.

Vragen? We begrijpen het als u hierover vragen hebt. Met vragen over uw pensioen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag!