Nieuws

‘Bedrag ineens’ weer uitgesteld

Medio 2022 werd de mogelijkheid om een deel van het pensioen in één keer op te nemen (‘bedrag ineens’) tot 1 juli 2023 uitgesteld. Onze verwachting was dat ook die datum niet zou worden gehaald. Daarom hebben we in eerste instantie even gewacht met het versturen van de zogenaamde pensioneringsbrieven; dat stond ook in ons eerdere nieuwsbericht. Nu blijkt dat ook de ingangsdatum van 1 juli 2023 inderdaad niet wordt gehaald. De nieuwe ingangsdatum van bedrag ineens is voorlopig 1 januari 2024.

Wat betekent dit voor u?

U kunt natuurlijk gewoon in 2023 met pensioen gaan. We gaan de pensioneringsbrieven weer versturen. U krijgt deze brief 6 maanden vóórdat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Als u de komende maanden de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en nog geen brief hebt ontvangen, krijgt u de pensioneringsbrief binnenkort alsnog.

Met pensioen gaan kan dit jaar dus wel, maar u kunt voorlopig géén gebruik maken van de mogelijkheid om een deel van uw pensioen op te nemen. In ieder geval niet vóór 1 januari 2024.

Wat kunt u doen als u graag een bedrag ineens wilt opnemen?

Wilt u als u met pensioen gaat graag een deel van uw pensioen in één keer opnemen? Dan kunt u ervoor kiezen pas in 2024 met pensioen te gaan. Dan is een bedrag ineens opnemen waarschijnlijk wél een keuzemogelijkheid.

Waar u op moet letten bij uw keuze voor bedrag ineens

Een bedrag in één keer kan voordelig zijn. Maar, er kunnen ook nadelen aanzitten. Dit zijn de gevolgen waar u rekening mee moet houden:

  • het pensioen dat u de rest van uw leven elke maand van ons fonds krijgt wordt lager;
  • het bedrag dat u opneemt telt mee voor de belasting en wordt opgeteld bij uw inkomen;
    • u gaat hierdoor - in het kalenderjaar waarin u het bedrag ineens krijgt - meer belasting betalen;
    • toeslagen die u in dat jaar krijgt (zoals huur- of zorgtoeslag) kunnen lager worden; misschien moet u zelfs iets terugbetalen;
    • ook een uitkering kan lager worden;
    • de zorgpremie die wordt ingehouden op uw pensioen wordt hoger.

Weeg voor- en nadelen goed af

Een deel van uw pensioen opnemen heeft dus voor- en nadelen. Kijk daar goed naar vóórdat u een keuze maakt. Maar het is en blijft uiteindelijk uw keuze.

Hebt u een vraag?

Neem dan contact met ons op.