Nieuws

Pensioenen alsnog verhoogd met 2% per 1 januari 2023

Het bestuur van SPNG heeft op 23 juni 2023 besloten om de pensioenen met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 te verhogen. Het gaat om een verhoging van 2,0% voor de opgebouwde en ingegane pensioenen van de actieve deelnemers, oud-werknemers en gepensioneerden . De verhoging geldt voor zowel de pensioenen in het verzekerd deel als voor de pensioenen in eigen beheer (uitkeringsovereenkomst).

Het pensioenfonds streeft ernaar de opgebouwde en ingegane pensioenen elk jaar per 1 januari te verhogen. Met een verhoging wil SPNG ervoor zorgen dat uw pensioen zoveel mogelijk meegroeit met de prijsstijgingen (inflatie) en zo zijn waarde houdt. De manier waarop de pensioenen worden verhoogd ligt vast in het Pensioenreglement 2013 en het beleidskader van het pensioenfonds. De verhoging van de pensioenen is voorwaardelijk, u heeft er geen recht op.

De toeslag op de pensioenen in het verzekerd deel wordt volgens het beleidskader ingekocht in eigen beheer (uitkeringsovereenkomst). De verleende toeslag heeft geen betrekking op de nieuwe DC-pensioenregeling die per 1 januari 2023 is ingevoerd.

De pensioengerechtigden ontvangen het verhoogde pensioen vanaf 23 augustus 2023. De toeslag over de periode januari tot en met juli wordt eenmalig gelijktijdig uitgekeerd met de pensioenuitkering van 23 augustus 2023.

Helaas was de financiële positie van SPNG de afgelopen jaren niet goed genoeg om een toeslag te kunnen verlenen. Daarom is het bestuur verheugd dat het de pensioenen nu wel kan verhogen. Het bestuur beseft dat met de toegekende indexatie de inflatie niet volledig gecompenseerd wordt. Maar het is in ieder geval een stap in de goede richting.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de verhoging van het pensioen? Kijk dan bij Verhoging Pensioen in het deel van deze website voor de deelnemer,  oud-werknemer of gepensioneerde. Ook vindt u op onze website meer informatie over het toeslagverleningsbeleid. Onze financiële positie ziet u in deze grafiek.