Nieuws

Krijgt u al pensioen? Onlangs ontving u uw jaaropgave en betaalspecificatie

In januari kreeg u van ons de jaaropgave. Dat is het overzicht van het pensioen dat u in 2023 van ons fonds kreeg. U hebt de jaaropgave nodig voor uw belastingaangifte.

Naast de jaaropgave ziet u in dit document ook een betaalspecificatie van uw pensioen. Op de bijlage leest u onder andere wat er verandert aan uw pensioen vanaf 1 januari 2024.

De jaaropgave: het pensioen dat u in 2023 kreeg

Verder staat erop:

• De loonheffing die we voor u hebben ingehouden. Dat zijn de belastingen en premies.
• Uw bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) die we voor u hebben ingehouden.

De betaalspecificatie: uw bruto pensioen, de inhoudingen en uw netto pensioen

Wat we inhouden op het bruto pensioen is anders dan vorig jaar. Dat komt omdat per 1 januari 2024 de belastingtarieven zijn aangepast. Uw netto pensioen is hierdoor ook anders. Of uw netto pensioen door deze veranderingen hoger of lager uitkomt, hangt af van uw persoonlijke situatie. U ziet het op de betaalspecificatie. In de bijlage bij de jaaropgave/betaalspecificatie leest u meer over de veranderingen.

Gebruik de jaaropgave voor uw belastingaangifte over 2023

Bij de belastingaangifte hebt u de jaaropgave nodig. De betaalspecificatie is voor uw informatie. Lees hem door en bewaar deze in uw administratie.

Uw jaaropgave/betaalspecificatie staat in Mijn Pensioencijfers

Het document met daarin de jaaropgave, betaalspecificatie en de bijlage staan voor u klaar in Mijn Pensioencijfers. Log in en bekijk het document online. Krijgt u uw post van ons op papier? De papieren versie ontvangt u één keer, maar u kunt het document altijd bekijken via Mijn Pensioencijfers. U logt veilig in met uw DigD.

Hebt u vragen over de aangepaste tarieven?

Kijk dan op de website van de Belastingdienst.

Hebt u vragen over uw jaaropgave of betaalspecificatie?

Neem dan contact met ons op. Onze medewerkers helpen u graag.