Nieuws

Verhoging pensioenen per 1 januari 2024

Het bestuur van SPNG heeft op 15 december besloten om de pensioenen in eigen beheer (uitkeringsovereenkomst) per 1 januari 2024 te verhogen. De verhoging van 2,17% geldt voor de opgebouwde en ingegane pensioenen van de actieve deelnemers, oud-werknemers en gepensioneerden. De verhoging geldt niet voor de pensioenen in het verzekerd deel.

Het pensioenfonds streeft ernaar de opgebouwde en ingegane pensioenen elk jaar per 1 januari te verhogen. Met een verhoging wil SPNG ervoor zorgen dat het pensioen zoveel mogelijk meegroeit met de prijsstijgingen (inflatie) en zo zijn waarde houdt. De manier waarop de pensioenen worden verhoogd ligt vast in de pensioenreglementen en het beleidskader van het pensioenfonds. De verhoging van de pensioenen is voorwaardelijk, dit wil zeggen dat u er niet elk jaar recht op hebt.

Het bestuur is verheugd dat de financiële positie van SPNG het afgelopen jaar goed genoeg was om de pensioenen in eigen beheer per 1 januari 2024 te verhogen, maar vindt het vervelend dat geen toeslag verleend kon worden op de pensioenen in het verzekerd deel. Het bestuur beseft dat met de toegekende indexatie de inflatie niet volledig gecompenseerd wordt. Maar het is in ieder geval een stap in de goede richting.

De verleende toeslag heeft geen betrekking op de pensioenkapitalen in de DC-pensioenregeling.

Goed om te weten

  • Gepensioneerden krijgen het verhoogde pensioen vanaf de betaling van februari 2024. Bij de betaling van februari zit ook het verhoogde deel van januari 2024
  • In Mijn Pensioencijfers ziet u een overzicht van het pensioen bij ons fonds. U ziet hier welk pensioen u in welke regeling hebt. De verhoging van het pensioen in eigen beheer (verzekerd deel) is vanaf april zichtbaar.
  • Werknemers ontvangen eind maart 2024 het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) waarin de toeslag is verwerkt.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de verhoging van het pensioen? Kijk dan bij Verhoging Pensioen in het deel van deze website voor de werknemer, oud-werknemer of gepensioneerde. Ook vindt u op onze website meer informatie over het toeslagverleningsbeleid. Onze financiële positie ziet u in deze grafiek.