Actuele cijfers

Belegd vermogen

In onderstaande tabel is het belegd vermogen van SPNG over de verschillende jaren weergegeven. Het totaal vermogen is onderverdeeld in het verzekerd deel en eigen beheer.

  2020 2019 2018 2017 2016
Belegd vermogen verzekerd deel 599.141 618.952 591.484 621.557 627.011
Belegd vermogen eigen beheer 266.060 203.403 141.236 123.135 97.637
Totaal beleggingen 865.201 822.355 732.720 744.692 724.648

* Bedragen x € 1.000

In het verzekerd deel betreft het belegd vermogen de marktwaardeWaarde van een beleggingsobject als het op dat moment verkocht zou worden. van de gesepareerde beleggingsdepotsBeleggingen die specifiek zijn gekoppeld aan een regeling (verzekerd deel of eigen beheer). Het rendement uit deze beleggingen blijft ook gekoppeld aan de regeling. die SPNG aanhoudt bij Nationale-Nederlanden en Aegon. Dit vermogen is in de balans van SPNG niet zichtbaar. Daar wordt conform wetgeving bij de activaBezittingen van het pensioenfonds de post Verzekerd deel technische voorzieningen (de marktwaarde van de pensioenverplichtingenDe totale waarde van alle uit te keren pensioenen, nu en in de (verre) toekomst. in het verzekerd deel) aangehouden. Het verschil in waardering is voor rekening en risico van de verzekeraars Nationale-Nederlanden en Aegon.

Rendement

Het fonds boekt elk jaar rendementHet resultaat van beleggingen. Bij een positief rendement worden beleggingen meer waard. Bij een negatief rendement worden de beleggingen minder waard. met beleggenGeld investeren op de financiële markten.. Dit rendement wisselt per jaar.

In onderstaande tabel is voor het verzekerd deel en eigen beheer het rendement weergegeven dat de afgelopen jaren is behaald.

  2020 2019 2018 2017 2016
Rendement verzekerd deel 3,5% 9,6% -1,5% 3,5% 4,9%
Rendement eigen beheer 17,0% 25,0% -0,7% 1,7% 11,8%
Totaal gemiddeld rendement 7,4% 13,4% -1,4% 3,2% 5,9%

Bekijk het beleggingsbeleid voor meer informatie.