Actuele cijfers

Belegd vermogen

In onderstaande tabel is het belegd vermogen van SPNG over de verschillende jaren weergegeven. Het totaal vermogen is onderverdeeld in het verzekerd deel, eigen beheer uitkeringsovereenkomst en eigen beheer premieovereenkomst.

  2022 2021 2020 2019 2018
Belegd vermogen verzekerd deel 518.073 611.861 599.141 618.952 591.484
Belegd vermogen eigen beheer eigen beheer uitkeringsovereenkomst 231.257 290.967 266.060 203.403 141.236
Belegd vermogen eigen beheer eigen beheer premieovereenkomst n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Totaal beleggingen 749.330 902.828 865.201 822.355 732.720

* Bedragen x € 1.000

In het verzekerd deel betreft het belegd vermogen de marktwaardeWaarde van een beleggingsobject als het op dat moment verkocht zou worden. van de gesepareerde beleggingsdepotsBeleggingen die specifiek zijn gekoppeld aan een regeling (verzekerd deel of eigen beheer). Het rendement uit deze beleggingen blijft ook gekoppeld aan de regeling. die SPNG aanhoudt bij Nationale-Nederlanden en Aegon. Dit vermogen is in de balans van SPNG niet zichtbaar. Daar wordt conform wetgeving bij de activaBezittingen van het pensioenfonds de post Verzekerd deel technische voorzieningen (de marktwaarde van de pensioenverplichtingenDe totale waarde van alle uit te keren pensioenen, nu en in de (verre) toekomst. in het verzekerd deel) aangehouden. Het verschil in waardering is voor rekening en risico van de verzekeraars Nationale-Nederlanden en Aegon.

Rendement

Het fonds boekt elk jaar rendementHet resultaat van beleggingen. Bij een positief rendement worden beleggingen meer waard. Bij een negatief rendement worden de beleggingen minder waard. met beleggenGeld investeren op de financiële markten.. Dit rendement wisselt per jaar.

In onderstaande tabel is voor het verzekerd deel, eigen beheer uitkeringsovereenkomst en eigen beheer premieovereenkomst het rendement weergegeven dat de afgelopen jaren is behaald.

  2022 2021 2020 2019 2018
Rendement verzekerd deel -16,1% 3,8% 3,5% 9,6% -1,5%
Rendement eigen beheer uitkeringsovereenkomst -30,9% -2,1% 17,0% 25,0% -0,7%
Belegd vermogen eigen beheer eigen beheer premieovereenkomst n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Totaal gemiddeld rendement -21,1% 2,3% 7,4% 13,4% -1,4%

Bekijk het beleggingsbeleid voor meer informatie.