Actuele cijfers

Belegd vermogen

Het belegd vermogen is het volledige bedrag dat het pensioenfonds belegt. Ons fonds belegt in aandelen en obligaties. Het belegd vermogen van SPNG is van ruim € 614 miljoen in 2013 gestegen tot bijna € 745 miljoen in 2017.

Beleggen is niet zonder risico. Beleggingen kunnen meer of minder waard worden. Ons bestuur vindt het belangrijk om deze risico’s te kennen en te beheersen. Daarom spreidt ons fonds de risico’s door te beleggen in verschillende producten, regio’s en categorieën, zoals:

  • aandelen en
  • vastrentende waarden

Vastrentende waarden zijn bijvoorbeeld staats- en bedrijfsobligaties (= leningen). Kenmerk van vastrentende waarden is dat er een vaste rente wordt ontvangen voor deze beleggingen.

Rendement

Ons fonds boekt elk jaar rendement (= winst) met beleggen. Dit rendement wisselt per jaar. In 2017 bedroeg het rendement 3,23%. Een jaar eerder was dat 5,9%. Het rendement kan in een bepaald jaar ook negatief zijn.