Dekkingsgraden

De financiële positie van SPNG is onder meer te zien aan de dekkingsgraadGraadmeter voor de financiële positie van het pensioenfonds. Een dekkingsgraad van 105 procent betekent dat tegenover iedere euro die aan pensioen uitgekeerd moet worden, € 1,05 in kas zit.. De dekkingsgraad laat zien wat de vermogenspositie van een pensioenfonds is. Het geeft de verhouding weer tussen de waarde van de beleggingen en de toekomstige pensioenuitkeringenHet bedrag dat wij u (straks) maandelijks betalen.. Bij een dekkingsgraad van 100% heeft een pensioenfonds net genoeg vermogen om de pensioenverplichtingenDe totale waarde van alle uit te keren pensioenen, nu en in de (verre) toekomst. na te komen. U vindt de actuele dekkingsgraad op de pagina financiële positie

Dekkingsgraden

SPNG berekent verschillende dekkingsgraden:

  • een dekkingsgraad voor het verzekerd deel;
  • een dekkingsgraad eigen beheer voor pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds;
  • een dekkingsgraad eigen beheer voor pensioenverplichtingen voor risico van de deelnemer 
  • een dekkingsgraad voor SPNG als geheel; ook wel de gecombineerde of integrale dekkingsgraad genoemd.

De dekkingsgraden worden maandelijks berekend aan de hand van de rentetermijnstructuurOverzicht dat de hoogte van de rente bij verschillende looptijden laat zien. van De Nederlandsche BankDe Nederlandsche Bank is financieel toezichthouder op pensioenfondsen. en de marktwaardeWaarde van een beleggingsobject als het op dat moment verkocht zou worden. van de beleggingen.

De dekkingsgraad voor SPNG als geheel moet het fonds maandelijks aan De Nederlandsche Bank rapporteren.

Beleidsdekkingsgraad

Op grond van de PensioenwetDe wet (per 1 januari 2007) die gaat over pensioen dat u opbouwt via het werk bij een pensioenfonds of verzekeraar. moeten pensioenfondsen hun beleidsbeslissingen (bijvoorbeeld bij een herstelplan of een toeslag of verlaging van pensioenen) baseren op de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad wordt berekend als een voortschrijdend gemiddelde van de actuele dekkingsgraden per einde van elk van de twaalf kalendermaanden voorafgaand aan het moment van vaststelling.

SPNG moet van de wet de beleidsdekkingsraad vaststellen voor SPNG als geheel en deze maandelijks rapporteren aan De Nederlandsche Bank.

Factoren

Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op de hoogte van de dekkingsgraad. 
De drie belangrijkste zijn:

  1. Beleggingskoersen: dalen de koersen, dan daalt ons vermogen en daarmee de dekkingsgraad. Stijgen de koersen, dan stijgt de dekkingsgraad;
  2. Rente: een dalende rente betekent een dalende dekkingsgraad. Het pensioenfonds moet dan meer geld opzij zetten om in de toekomst alle pensioen te kunnen betalen. Gaat de rente omhoog dan gaat ook de dekkingsgraad omhoog, omdat het pensioenfonds dan minder geld nodig heeft om alle pensioenen te kunnen betalen;
  3. Levensverwachting: als mensen langer leven, moet langer pensioen uitgekeerd  worden. Hierdoor stijgen de verplichtingen en daalt de dekkingsgraad.

De koersen en rente zijn elke dag anders. Vandaar dat de dekkingsgraad altijd een momentopname is.