Over ons

Beleggingsbeleid

Ons fonds streeft ernaar om op lange termijn een goed pensioen voor u te regelen. Dat doet het fonds door de pensioenpremie te beleggen. Dit gebeurt zo goed en zorgvuldig mogelijk.

Waarom beleggen?

Een pensioenfonds moet beleggen. Als een fonds alleen maar zou sparen, dan zou het fonds op de lange termijn niet genoeg geld hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. De pensioenen zouden veel lager uitvallen of deelnemers zouden meer pensioenpremie moeten betalen.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Het bestuur beslist elk jaar over hoe belegd gaat worden en met welke soorten beleggingen. Dit wordt vastgelegd in het beleggingsplan. Het bestuur kijkt hierbij naar studies en adviezen van interne en externe adviseurs. Daarna voert het bestuur het beleggingsbeleid uit volgens dit plan.

Uitvoering

Externe vermogensbeheerders zijn namens ons fonds verantwoordelijk voor de uitvoering van de beleggingen. Dit zijn:

  • Aegon en Nationale Nederlanden voor het verzekerde deel
  • Achmea IM voor het deel in eigen beheer uitkeringsovereenkomst 
  • BlackRock Nederland voor het deel eigen beheer premieovereenkomst (vanaf 1 januari 2023)

Ons fonds heeft contracten afgesloten met deze vermogensbeheerders en controleert of zij zich aan de afspraken houden.

Beheersen van risico's

Aan beleggen zijn risico's verbonden. Beleggingen kunnen door omstandigheden meer of minder waard worden. Uiteraard houdt het fonds de risico’s in de gaten.

Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB)

Het fonds wil zo veel mogelijk rendement maken op de beleggingen, omdat dit hogere pensioenen oplevert. Daarbij houdt het fonds uiteraard rekening met de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid. SPNG heeft daarvoor MVB-overtuigingen en ambities geformuleerd. Deze vindt u terug in dit document.

Vanaf 10 maart 2021 moet SPNG voldoen aan de verplichtingen van de Sustainable Finance Disclosure Regulation ('SFDR') en informatie verschaffen over het duurzaamheidsbeleid en transparant zijn over de uitvoering daarvan. Deze informatie vindt u hier.

Vanaf november 2019 moet SPNG voldoen aan de transparantieverplichtingen vanuit de Europese Shareholders' Rights Directive II (SRD). SRD heeft tot doel om de betrokkenheid van aandeelhouders bij corporate governance van beursvennootschappen verder te vergroten en de transparantie tussen vennootschap en beleggers te bevorderen. Meer informatie hierover vindt u hier.

Meer informatie

Bekijk de beleggingsbeginselen of de pagina belegd vermogen voor meer informatie.