Over ons

Premiebeleid

Wat voor premie hanteert SPNG?

Het bestuur van SPNG stelt jaarlijks de premie vast die werkgevers betalen voor de pensioenopbouw van hun werknemers. Er zijn verschillende manieren om te bepalen hoe hoog het premiepercentage moet zijn. SPNG hanteert sinds 2015 de gedempte kostendekkende premieDe premie die nodig is om alle kosten van de pensioenregeling te kunnen betalen..

Wat is een gedempte kostendekkende premie?

Pensioenfondsen zijn volgens de PensioenwetDe wet (per 1 januari 2007) die gaat over pensioen dat u opbouwt via het werk bij een pensioenfonds of verzekeraar. verplicht om een premie te heffen die alle kosten dekt. SPNG berekent deze premie met de gemiddelde rente van de afgelopen tien jaar. Door deze keuze is er minder variatie in de premie van het ene jaar naar het andere (demping). SPNG biedt de aangesloten werkgevers met de zogenaamde gedempte kostendekkende premie een stabielere premie.

De premie zou ook jaarlijks berekend kunnen worden met de rente van dat jaar. Dit noemen we de kostendekkende premie (of zuivere premie). Nadeel is dat het premiepercentage dan van jaar tot jaar behoorlijk kan afwijken.

In beide gevallen wordt gerekend met rentes die De Nederlandsche BankDe Nederlandsche Bank is financieel toezichthouder op pensioenfondsen. vaststelt.

In deze (gedempte) kostendekkende premie is begrepen die premie die nodig is vanwege de aangroei van de pensioenen die SPNG in beheer heeft en een opslag voor:

  • Kosten die SPNG maakt voor de uitvoering en administratie van de pensioenregeling.
  • Toekomstige kosten (excasso).
  • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Een pensioen voor een werknemer die arbeidsongeschikt wordt. De opbouw van pensioen gaat door alsof hij/zij zou werken. De werknemer en zijn (oud-)werkgever betalen hier niets voor. .

Het bestuur van SPNG bepaalt in het laatste kwartaal van elk jaar hoe hoog de feitelijke premie is voor het daarop volgende kalenderjaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de vastgelegde beleidsuitgangspunten en risicohoudingDe mate waarin het pensioenfonds bereid is om (beleggings)risico's te lopen om de doelstellingen te realiseren. van SPNG.

De feitelijke premie wordt jaarlijks getoetst aan de gedempte kostendekkende premie. Als voorwaarde geldt dat de feitelijke premie minimaal gelijk is aan de gedempte kostendekkende premie.

Doorsneepremie of actuariële premie?

Voor alle werkgevers in de bedrijfstak Herwinning Grondstoffen hanteert SPNG hetzelfde premiepercentage. Hierin is geen rekening gehouden met leeftijd of geslacht van de werknemers. Deze premie heet de doorsneepremie. Voor de vrijwillig aangesloten werkgevers berekent SPNG de premie per werkgever aan de hand van de keuzes die deze werkgever maakt voor de pensioenregeling en aan de hand van de leeftijd en het geslacht van de werknemers van deze werkgever. Dit is een actuariële premie.