Onze organisatie

Bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid. De bestuurders zijn onder meer verantwoordelijk voor:

  • de uitvoering van de pensioenregelingen
  • de pensioenadministratie
  • het vermogensbeheer
  • de communicatie met alle betrokkenen

Meer informatie over deze onderwerpen vindt u op de documentenpagina van deze website.

Het bestuur onderschrijft de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie. Deze code gaat over:

  • zorgvuldig bestuur en deskundigheid
  • intern toezicht en verantwoording
  • openheid en communicatie

Samenstelling bestuur

Het bestuur van SPNG bestaat uit ten minste 8 leden. Vier bestuursleden namens werkgevers. Deze worden voorgedragen door het Nederlands Verbond van de Groothandel (NVG), de Federatie Nederlandse Oud Papier Industrie (FNOI) en de Vereniging Herwinning Textiel (VHT). Daarnaast ook vier bestuursleden namens werknemers en gepensioneerden. Deze worden voorgedragen door CNV Vakmensen, FNV en De Unie.

De bestuursleden zijn aangesteld voor een periode van 4 jaar. Voor hun aanstelling toetst De Nederlandsche Bank bestuursleden op hun kennis en integriteit.

Werkwijze bestuur

Het bestuur werkt met een dagelijks bestuur en drie bestuurscommissies. Zij zorgen voor de voorbereiding op de besluitvorming. Het bestuur als geheel neemt vervolgens de besluiten.

Het dagelijks bestuur van SPNG bestaat uit de voorzitter en de vicevoorzitter. De verschillende commissies bestaan uit tenminste drie bestuursleden. SPNG onderscheidt de volgende commissies:

  • commissie beleggingsbeleid
  • commissie risicomanagement
  • commissie pensioen & communicatie

Ondersteuning

Het (dagelijks)bestuur en de commissies krijgen ondersteuning van het eigen bestuursbureau van SPNG. Het bestuursbureau ondersteunt onder meer bij de voorbereiding, de besluitvorming en alle bijhorende acties. Ook het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht worden indien nodig ondersteund door het bestuursbureau.

Daarnaast is het bestuursbureau ook regelmatig het aanspreekpunt voor aangesloten werkgevers, adviseurs en andere (ingehuurde) partners.