Pensioen 1-2-3

Bent u goed op de hoogte van uw pensioenregeling? De gemiddelde Nederlander weet vaak niet wat er geregeld is en hoeveel pensioen hij of zij later kan verwachten. Daarom heeft de overheid een nieuwe wet in het leven geroepen om de communicatie over pensioenen te verbeteren: de Wet Pensioencommunicatie.

Pensioen 1-2-3

Een van de onderdelen van deze nieuwe wet is Pensioen 1-2-3. Pensioen 1-2-3 biedt informatie over uw pensioenregeling in 3 lagen aan. Alle pensioenfondsen zullen dit in hetzelfde format opstellen. Daardoor wordt het veel gemakkelijker om verschillende pensioenregelingen met elkaar te vergelijken.

Hoe werkt het?

Wanneer u een nieuwe baan hebt en pensioen gaat opbouwen in een nieuwe pensioenregeling, ontvangt u van uw werkgever automatisch laag 1 op papier. Laag 1 geeft een beknopte samenvatting van uw pensioenregeling. In 5 minuten weet u wat uw pensioenregeling u biedt. U kunt zelf bepalen of u meer over de regeling wilt weten. Dat kan door laag 2 te bekijken. In laag 2 krijgt u in 30 minuten meer informatie over uw pensioenregeling. In laag 3 vindt u nog meer gedetailleerde achtergrondinformatie. Deze derde laag bevat documenten zoals het pensioenreglement, het jaarverslag en de statuten.

Waar vind ik mijn Pensioen 1-2-3?

Nieuwe werknemers ontvangen vanaf 1 juli automatisch laag 1 binnen 3 maanden na indiensttreding. Maar voor alle andere (oud)-deelnemers van SPNG is Pensioen 1-2-3 ook beschikbaar. Door de verschillen in de pensioenregelingen bij SPNG is er geen standaard document, maar alleen gepersonaliseerde varianten. U vind een persoonlijke laag 1 en laag 2 van Pensioen 1-2-3 in Mijn Pensioencijfers. U kunt inloggen met uw DigiD. Laag 3 bestaat uit documenten en publicaties die u kunt vinden op de documentenpagina van onze website.