Werkgevers in de bedrijfstak Herwinning Grondstoffen

Welke premie betaalt u?

Alle werkgevers in de bedrijfstak Herwinning Grondstoffen betalen hetzelfde percentage van de pensioengrondslag als premie aan SPNG. De actuele premie vindt u hier.

Het premiepercentage is voor al uw werknemers gelijk. Er is geen onderscheid naar leeftijd of geslacht. Dit noemen we een doorsneepremie.

Hoe is de premieverdeling tussen u en uw werknemers?

U kunt uw werknemers een deel van de pensioengrondslag laten bijdragen aan de premie die u in zijn geheel afdraagt aan SPNG. Het gaat dan om maximaal 8% van de pensioengrondslag voor zover deze hoger is dan € 7.000.

Wanneer stelt SPNG de premie vast voor het nieuwe jaar?

Het bestuur van SPNG bepaalt elk jaar in oktober hoe hoog de premie is voor het daarop volgende kalenderjaar.

Vrijwillig aangesloten werkgevers

Welke premie betaalt u?

Als vrijwillig aangesloten werkgever betaalt u een premie die speciaal voor uw situatie berekend wordt. Dit is de actuariële premie. Hierbij wordt rekening gehouden met:

  • de keuzes die u maakt voor de pensioenregeling;
  • de leeftijd en het geslacht van uw werknemers.

Tot en met 2015 was het premiepercentage voor de pensioenopbouw in de basisregeling (salaris tot maximaal circa € 31.000) nog voor al uw werknemers gelijk. Toen was er geen onderscheid naar leeftijd of geslacht van uw werknemers. Deze zogenaamde doorsneepremie geldt niet meer sinds 2016.

Hoe is de premieverdeling tussen u en uw werknemers?

U kunt uw werknemers laten bijdragen aan de premie die u in zijn geheel afdraagt aan SPNG. Zij betalen dan een percentage van de pensioengrondslag. Of u hen laat bijdragen en in welke mate, dat beslist u zelf.