Het bestuur nam in haar vergadering van 27 oktober besluiten over de premies van 2024.

Afhankelijk van de regeling en of u als werkgever verplicht of vrijwillig bent aangesloten geldt het volgende voor u als werkgever.

Soort regeling / aansluiting

Besluiten bestuur over premie 2024

Vrijwillig aangesloten werkgevers met een DC-pensioenregeling
  • De premiestaffel blijft gelijk aan die van 2023;
  • De actuariële tarieven veranderen niet;
  • De (administratieve) kostencomponenten worden verhoogd met de prijsindex.
Verplicht aangesloten werkgevers (DC-pensioenregeling)
  • De doorsneepremie 2024 wordt 27,8% van de pensioengrondslag;
  • De premiestaffel blijft gelijk aan die van 2023;
  • De actuariële tarieven veranderen niet;
  • De (administratieve) kostencomponenten worden verhoogd met de prijsindex.
Vrijwillig aangesloten werkgevers met een DB-pensioenregeling
  • De premietarieven blijven in 2024 gelijk aan 2023;
  • Het standaard opbouwpercentage ouderdomspensioen blijft 1,33%;
  • De pensioenrichtleeftijd blijft 67 jaar.

Het bestuur vindt dat met deze besluiten de belangen voor alle betrokkenen op een evenwichtige manier zijn meegewogen.

Wat betekent dit voor u?

De premietarieven blijven dan wel gelijk, echter kan het exacte bedrag dat u in 2024 voor uw werknemers aan pensioenpremie betaalt, afwijken van wat u in 2023 betaalde. Dat komt doordat andere zaken nog kunnen wijzigen. Bijvoorbeeld: een verhoging van de (wettelijke) grenzen van het maximum pensioengevend salaris, salarisverhogingen, franchise, of een wijziging van het aantal en de gemiddelde leeftijd van uw werknemers. Ook als u uw keuzes binnen de pensioenregeling wijzigt, kan het totaalbedrag aan premie veranderen.

Compleet overzicht kerncijfers 2024

Een compleet overzicht van de gegevens staat hier

Hebt u vragen?

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met het bestuursbureau of raadpleeg onze website (www.spng.nl). Het bestuursbureau is bereikbaar via email info@spng.nl, of via telefoon 070 – 3490 746. Wij helpen u graag!