Bijdrage door werkgever

Voor de opbouw van uw pensioen(kapitaal) draagt uw werkgever pensioenpremie af. De premie wordt vastgesteld over een deel van het jaarlijkse brutoloon. Dat gaat niet over het hele loon. SPNG houdt namelijk rekening met de AOW. Het deel van het loon waarover geen premie wordt vastgesteld, is de franchise. De standaard franchise in 2024 is € 17.545. De werkgever kan gekozen hebben voor een lagere franchise. Over het brutoloon verlaagd met de franchise wordt de premie vastgesteld.

Uw bijdrage

Uw werkgever betaalt de premie voor uw pensioen. U draagt hier mogelijk aan bij door de betaling van een werknemerspremie. Deze wordt ingehouden op uw loon. Vraag bij uw werkgever na hoeveel u betaalt en hoeveel uw werkgever betaalt. De premie die u (eventueel) zelf betaalt, vindt u terug op de loonstrook.

Hoe betaalt u?

Uw eventuele bijdrage aan uw pensioenopbouw wordt automatisch ingehouden op uw bruto maandsalaris. Op uw loonstrook ziet u precies hoeveel u betaalt. Uw werkgever maakt uw bijdrage samen met de bijdrage van de werkgever over aan ons fonds.

Bent u arbeidsongeschikt?

Als u niet meer kunt werken omdat u (volledig) arbeidsongeschikt bent, bouwt u mogelijk toch pensioen op bij ons fonds. Hiervoor hoeft u geen premie te betalen.