Geef veranderingen aan ons door!

Kinderen

Als u overlijdt, is er onder voorwaarden een inkomen voor uw kinderen geregeld. Dit heet wezenpensioen.

Wat is er geregeld?

Uw kinderen hebben na uw overlijden recht op wezenpensioen tot zij 21 jaar zijn. Dat geldt ook voor stiefkinderen en onder voorwaarden voor pleegkinderen. U hoeft uw kinderen niet bij ons aan te melden. Mocht het nodig zijn, vragen wij informatie op de gemeente. Pleegkinderen moet u bij ons aanmelden en het pensioenfonds moet hen aanvaarden.

Het recht op wezenpensioen kan verlengd worden tot maximaal 27 jaar als uw kind bijvoorbeeld:

  • naar school gaat
  • studeert of een beroepsopleiding volgt
  • voor meer dan 45% arbeidsongeschikt is

Het kan zijn dat uw kinderen of uw partner recht hebben op een Anw-uitkeringUitkering die uw partner mogelijk krijgt van de overheid als u komt te overlijden. van de overheid. De voorwaarden hiervoor vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.