Geef veranderingen aan ons door!

Scheiden

U hebt besloten om uit elkaar te gaan. Een vervelende situatie die ook het pensioen beïnvloedt als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Er gelden regels voor de verdeling van het ouderdomspensioen. Dat is vastgelegd in de ‘Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding’. U kunt ook afwijken van de wet door andere afspraken te maken.

Wat is er geregeld? 

In de wet zijn 2 zaken geregeld:

  1. Uw ex-partner krijgt een bijzonder partnerpensioen na uw overlijden.
  2. Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens de relatie hebt opgebouwd.

Via de gemeente ontvangt ons fonds automatisch bericht dat u bent gescheiden of uw geregistreerd partnerschap hebt beëindigd. Op basis van deze melding regelt ons fonds automatisch een bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner, zoals wettelijk geregeld. Uw ouderdomspensioen verandert niet automatisch. Daar moet u iets voor doen.

1. Partnerpensioen

Het bijzonder partnerpensioen wordt automatisch geregeld. Uw ex-partner kan ervan afzien. Hij of zij ontvangt na uw overlijden dan geen pensioen van ons. Besluit uw ex-partner om af te zien van het bijzonder partnerpensioen? Dan kunt u dat op twee manieren doorgeven.

2. Ouderdomspensioen

U en uw ex-partner moeten het ouderdomspensioen door de helft delen. Vul het formulier Pensioen verdelen met ex-partner in. Doet u dat binnen 2 jaar nadat u uit elkaar bent gegaan? Dan krijgt uw ex-partner straks zijn of haar deel van het ouderdomspensioen rechtstreeks van ons. Als u langer wacht dan 2 jaar, moet uw ex-partner zijn of haar deel bij u opvragen als u met pensioen bent. Als uw ex-partner overlijdt, krijgt u weer uw volledige ouderdomspensioen van ons.

Andere afspraken

U kunt ook andere afspraken maken:

  • niet ieder de helft, maar een andere verdeling
  • niet het pensioen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is opgebouwd, maar over een andere periode, of
  • een combinatie van 1 en 2
  • het ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner omzetten in een eigen recht op ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Dit noemen we ook wel conversieEen eigen recht op ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Het pensioen van uw ex-partner staat dan los van uw eigen pensioen.

Maken u en uw ex-partner andere afspraken over de verdeling van het ouderdomspensioen? Binnen de wettelijke mogelijkheden bepaalt u samen wat u redelijk vindt. U moet het beiden met de beslissingen eens zijn. Geef ook dit binnen 2 jaar door via het formulier in Mijn Pensioencijfers.

Als uw scheiding in onze administratie is verwerkt, wordt het pensioen voor uw partner apart gezet. Dit verschijnt per het volgende kalenderjaar niet meer op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Ga naar Mijn Pensioencijfers en bekijk hoeveel pensioen er voor u is.
Of log in op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van uw pensioen tijdens uw hele loopbaan.