Geef veranderingen aan ons door!

Ziek en arbeidsongeschikt

Ziek

Als u tijdens uw dienstverband ziek wordt, hoeft u niets te doen. De eerste 2 jaar dat u ziek bent, ontvangt u inkomen van uw werkgever. Hierover bouwt u pensioen op.

1. U bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt

Wat is er geregeld?

Als u langer dan 2 jaar ziek bent, kunt u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt worden verklaard. U wordt dan ontslagen en ontvangt van de overheid een IVA-uitkering. Deze uitkering is een onderdeel van de WIA.

Pensioen voor later

U blijft bij ons pensioen opbouwen over uw inkomen dat u had toen u arbeidsongeschikt werd, tot aan uw AOW-leeftijd. U hoeft voor dit pensioen geen premie te betalen. Als u met pensioen gaat,  ontvangt u ouderdomspensioen van ons. Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen.

Wat moet u doen?

Wij krijgen geen toekenningsbeslissing over uw arbeidsongeschiktheid van UWV. Wij hebben daarom een kopie nodig om te kunnen beoordelen of u pensioen bij ons kunt blijven opbouwen. In deze toekenningsbeslissing staat:

  • op welke datum u ziek bent geworden;
  • vanaf welke datum u arbeidsongeschikt bent;
  • voor welk percentage u arbeidsongeschikt bent.

Stuur ons zo spoedig mogelijk deze toekenningsbeslissing van UWV. Dat kan per e-mail of per post.

2. U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt of niet duurzaam arbeidsongeschikt

Wat is er geregeld?

Als u langer dan 2 jaar ziek bent, kunt u gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden verklaard. Er kunnen zich dan 2 situaties voordoen:

  • U bent minder dan 35% arbeidsongeschikt
  • U bent arbeidsongeschikt voor 35% tot 80% of u bent volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt

a. Minder dan 35% arbeidsongeschikt

UWV heeft bepaald dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent. Dan is het de bedoeling dat uw werkgever u passend werk aanbiedt. Zolang u in dienst blijft bij uw werkgever, blijft u over uw inkomen pensioen opbouwen bij ons.
Als u met pensioen gaat, ontvangt u ouderdomspensioen van ons. Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen.

b. Arbeidsongeschikt voor 35% tot 80% of niet duurzaam arbeidsongeschikt

Stelt UWV vast dat u arbeidsongeschikt bent voor 35% tot 80%? Of bent u volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt? Dan geldt voor u de WGA. De WGA-uitkering is een onderdeel van de WIA. Over het deel dat u arbeidsongeschikt bent, blijft u pensioen opbouwen over uw inkomen dat u had toen u arbeidsongeschikt werd, tot aan uw AOW-leeftijd. Over dat deel hoeft u geen pensioenpremie te betalen.

Wat moet u doen?

Wij krijgen geen toekenningsbeslissing over uw arbeidsongeschiktheid van UWV. Wij hebben daarom een kopie nodig om te kunnen beoordelen of u pensioen bij ons kunt blijven opbouwen. In deze toekenningsbeslissing staat:

  • op welke datum u ziek bent geworden;
  • vanaf welke datum u arbeidsongeschikt bent;
  • voor welk percentage u arbeidsongeschikt bent.

Stuur ons zo spoedig mogelijk deze toekenningsbeslissing van UWV. Dat kan per e-mail of per post.