Geef veranderingen aan ons door!

Samenwonen

Wilt u dat uw partner recht krijgt op partnerpensioen na uw overlijden? Dan moet u uw partner bij ons aanmelden. Ga naar Mijn pensioencijfers en vul het formulier in.

Hiervoor gelden wel bepaalde voorwaarden:

  • u bent nog niet met pensioen
  • u en uw partner zijn ongehuwd en geen geregistreerde partners
  • u en uw partner wonen meer dan 6 maanden op hetzelfde adres en zijn beiden op dit adres ingeschreven
  • wanneer u minder dan 5 jaar samenwoont, dan moet u een notarieel samenlevingscontract hebben. In dit contract moet de onderhoudsverplichting opgenomen zijn
  • u en uw partner zijn geen familie van elkaar in rechte lijn

U ontvangt bericht als wij uw aanmelding hebben geaccepteerd. Vanaf dan staat u partner in Mijn Pensioencijfers. In het jaar volgend op de aanmelding uw partner genoemd op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Gaat u uit elkaar? Vergeet dat niet om uw partner weer af te melden.