Nieuw in dienst

Stoppen met werken

U bent nog niet met pensioen en stopt met werken. Het pensioen dat u hebt opgebouwd, blijft voor u staan. Overlijdt u? Dan kan uw partner recht hebben op partnerpensioen. Uw kinderen hebben in elk geval tot hun 21e recht op wezenpensioen.

Elk jaar is er een actueel pensioenoverzicht beschikbaar in het beveiligde deel van de website Mijn Pensioencijfers. In dit persoonlijke pensioenoverzicht leest u hoeveel pensioen u en uw eventuele nabestaanden van ons te goed hebben.

Wat kunt u doen?

Als u een nieuwe baan vindt, gaat u waarschijnlijk ook weer pensioen opbouwen. U kunt dan het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd, meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Dat heet waardeoverdracht. Vraag dit zo snel mogelijk aan nadat u bij uw nieuwe werkgever bent begonnen. U moet deze aanvraag indienen bij uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar.