Voor de opbouw van uw pensioen draagt uw werkgever pensioenpremie af. Voor verplicht gestelde ondernemingen geldt er nog een percentage doorsneepremie tot een salaris van € 43.340,- (in 2020). Bekijk de kerncijfers om het percentage te zien. Boven dit bedrag én voor vrijwillig aangesloten ondernemingen geldt een actuariële premie.

Hoe betaalt u?

Uw eventuele bijdrage aan uw pensioenopbouw wordt automatisch ingehouden op uw bruto maandsalaris. Op uw loonstrook ziet u precies hoeveel u betaalt. Uw werkgever maakt uw bijdrage samen met de bijdrage van de werkgever over aan ons fonds.

Kostendekkende premie

De totale premie die wij ontvangen, moet voldoende zijn om alle kosten voor de pensioenopbouw te dekken. Dat is wettelijk verplicht. We noemen dit ook wel een ‘kostendekkende premie’.

Bent u arbeidsongeschikt?

Als u niet meer kunt werken omdat u (volledig) arbeidsongeschikt bent, bouwt u mogelijk toch pensioen op bij ons fonds. Hiervoor hoeft u geen premie te betalen.