Hoeveel krijgt u?

Verhoging pensioen

Uw opgebouwde pensioen bij SPNG kan verhoogd worden.

Waarom verhoging van pensioen?

De kosten van levensonderhoud stijgen met de jaren. Daarom probeert SPNG elk jaar uw opgebouwde pensioenrechten te verhogen. Dat heet ook wel toeslagverlening (indexatie). De verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen zijn waarde houdt. De verhoging wordt uitgedrukt met een bepaald percentage.

De verhoging in de afgelopen jaren

De verhoging verschilt van jaar tot jaar. Ook hangt de verhoging af van welk pensioenreglement voor u geldt. SPNG heeft uw pensioen de afgelopen jaren als volgt verhoogd:

Voor Pensioenreglement 2013 (pensioen dat vanaf 1 januari 2013 is opgebouwd):

Over het jaar: Dat is de verhoging per: De prijzen stegen toen met:
2023: 2,17% 1 januari 2024 n.t.b.
2022: 2,00% 1 januari 2023 8,29%
2021: 0,00% 1 januari 2022 1,41%
2020: 0,00% 1 januari 2021 1,66%
2019: 0,00% 1 januari 2020 2,54%
2018: 0,00% 1 januari 2019 2,14%
2017: 0,00% 1 januari 2018 1,35%

Voor Pensioenreglement A sector groothandel (pensioen dat tot en met 2012 is opgebouwd):

Over het jaar: Dat is de verhoging per: De prijzen stegen toen met:
2023: 0,00% 1 januari 2024 n.t.b.
2022: 2,00% 1 januari 2023 8,29%
2021: 0,00% 1 januari 2022 1,41%
2020: 0,00% 1 januari 2021 1,66%
2019: 0,00% 1 januari 2020 2,54%
2018: 0,46% 1 januari 2019 2,14%
2017: 0,00% 1 januari 2018 1,35%

Voor Pensioenreglement B sector Hegro (pensioen dat tot en met 2012 is opgebouwd):

Over het jaar: Dat is de verhoging per: De prijzen stegen toen met:
2023: 0,00% 1 januari 2024 n.t.b.
2022: 2,00% 1 januari 2023 8,29%
2021: 0,00% 1 januari 2022 1,41%
2020: 0,00% 1 januari 2021 1,66%
2019: 0,00% 1 januari 2020 2,54%
2018: 0,46% 1 januari 2019 2,14%
2017: 0,00% 1 januari 2018 1,35%

Wanneer krijg ik een verhoging?

U hebt niet automatisch recht op een verhoging van uw pensioen. SPNG probeert uw pensioen elk jaar te verhogen, zodat het pensioen zijn koopkracht behoudt. We beoordelen elk jaar of dit kan. Het kan alleen als SPNG daarvoor voldoende geld heeft. De financiële positie van SPNG geeft dit aan.

Een verhoging van uw pensioen is maximaal 3% per jaar. We verwachten dat we uw pensioen de komende jaren niet, of niet volledig kunnen verhogen. Leidraad hierbij is de stijging van de prijzen. 

Er wordt geen geld gereserveerd voor de verhoging. Het bestuur stelt elk jaar vast of en hoeveel uw opgebouwde pensioenrechten worden verhoogd. Voor een verhoging moet er genoeg rendement (=winst) geboekt zijn met beleggen.

Heeft uw werkgever gekozen voor een jaarlijkse verhoging?

Uw werkgever kan ervoor kiezen om uw pensioen elk jaar te laten verhogen, ongeacht de financiële situatie van SPNG. Uw werkgever betaalt hiervoor extra premie. Het bestuur van SPNG bepaalt elk jaar met welk percentage uw pensioen wordt verhoogd. Dat percentage is gebaseerd op de algemene loonstijging. Het is nooit meer dan 3%. Gaat u uit dienst bij uw werkgever, dan vervalt deze afspraak.

Of dit voor uw pensioen geldt, kunt u navragen bij uw werkgever. U kunt ook contact met SPNG opnemen.

Kan mijn pensioen verlaagd worden?

Dat ligt eraan:

  • Verzekerd deel van uw pensioen
    Het pensioen dat u bij SPNG hebt opgebouwd vóór 1 januari 2013 is een verzekerd pensioen. De verzekeraar biedt een uitkeringsgarantie. Deze beschermt uw pensioen tegen een verlaging.
  • Pensioen opgebouwd in eigen beheer
    Pensioen dat u na 1 januari 2013 bij SPNG hebt opgebouwd, hebben wij zelf in beheer. Dit pensioen kan in principe verlaagd worden als het slecht gaat met SPNG. We verwachten dat dit de komende jaren niet zal gebeuren.

Wat als ik geen pensioen meer opbouw bij SPNG?

Bouwt u geen pensioen meer op bij SPNG omdat u arbeidsongeschikt bent? Dan hebt u recht op een premievrije opbouw en kan uw opgebouwde pensioenkapitaal op een andere manier worden verhoogd. Neem hierover contact op met SPNG.

Doet u niet meer mee aan de pensioenregeling, omdat u bijvoorbeeld:

  • een andere baan hebt gevonden
  • werkloos bent, of
  • met pensioen bent

Dan wordt uw pensioen op een andere manier aangepast aan de stijging van de prijzen. Hierover leest u meer bij gepensioneerde

Meer weten?

Bekijk voor meer informatie de kerncijfers.