Verandert uw situatie?

Privé & werk

Wilt u weten wat voor u geldt of wilt u een wijziging doorgeven? Log in met uw DigiD op de beveiligde omgeving van deze website Mijn Pensioencijfers.

Veranderingen in uw werk of privéleven zijn vaak van invloed op uw pensioen. Wij hebben daarom alle informatie voor u op een rij gezet:

  Privé

Wat moet u doen voor uw pensioen bij ons fonds?

Samenwonen

Meld uw partner aan bij ons. U kunt dit doorgeven via Mijn Pensioencijfers.

Trouwen in Nederland

U hoeft niets te doen. Wij krijgen de wijziging automatisch door.

Trouwen in het buitenland

Stuur een brief met uw huwelijksakte. Dat kan ook online via Mijn Pensioencijfers.

Geregistreerd partnerschap

U hoeft niets te doen. Wij krijgen de wijziging automatisch door.

Einde samenwonen

Meld uw partner af bij ons.

Scheiden

Vul het formulier Pensioen verdelen met ex-partner in op Mijn Pensioencijfers.

Scheiden in het buitenland

Vul het formulier Pensioen verdelen met ex-partner in op Mijn Pensioencijfers. 

Kinderen

U hoeft niets te doen. Als dat nodig is, vragen we informatie op.

Stief- en adoptiekinderen

U hoeft niets te doen. Als dat nodig is, vragen we informatie op.

Verhuizen in Nederland

U hoeft niets te doen. Wij krijgen de wijziging automatisch door.

Verhuizen naar of in het buitenland

  1. Regel uw adreswijziging (formulier Verhuizen in en naar het buitenland in Mijn Pensioencijfers)
  2. Geef ons uw BSN door
  3. Stuur ons elk jaar het levensbewijs (Attestatie de Vita) volledig ingevuld retour. Dat kan ook online in Mijn Pensioencijfers.
  4. Stuur ons een vrijstelling loonbelasting toe. Deze kunt u aanvragen via de website van de Belastingdienst
  5. Meld het ons als u gaat scheiden
  6. Uw nabestaanden moeten het melden als u komt te overlijden

Ziek en arbeidsongeschikt

U hoeft niets te doen. Wij krijgen de wijziging automatisch door.

Overlijden in Nederland

Uw nabestaanden hoeven niets te doen.

Overlijden in het buitenland

Uw nabestaanden moeten uw overlijden bij ons melden. Zij dienen ons een brief met overlijdensakte te sturen.

 

 

Werk

 

Nieuw in dienst

U moet een besluit nemen over wat u wilt doen met het pensioen dat u hebt opgebouwd bij een eventuele eerdere werkgever.

Minder werken

Maak afspraken met uw werkgever hierover

Verlof

Geboorteverlof

Stoppen met werken

U hoeft niets te doen. Wij krijgen de wijziging automatisch door.

Andere baan

U hoeft niets te doen, maar u kunt overwegen om uw pensioen mee te nemen naar uw nieuwe pensioenfonds.

Bijna met pensioen

  1. Laat ons uiterlijk 6 maanden vooraf weten wanneer u met pensioen wilt gaan.
  2. Kies uw pensioenopties om uw pensioen op maat te maken.

Met pensioen

U hoeft niets te doen. Vanaf een bepaalde datum ontvangt u elke maand een uitkering van ons fonds.

Werkgever failliet

Check in dit schema wat voor u geldt.

Pensioenvergelijker

Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Om te kunnen kiezen wat u het beste kunt doen met uw opgebouwde pensioen, kunt u de pensioenregelingen vergelijken. De Pensioenvergelijker helpt u daarbij. Download de Pensioenvergelijker en vul de vragen in.