Verandert uw situatie?

Bijna met pensioen

U staat op het punt om met pensioen te gaan. Een belangrijk moment waarop u keuzes moet maken over uw pensioen. 

Wat kunt u doen?

U kunt uw pensioen aanpassen aan uw eigen wensen:

  • eerder of later met pensioen;
  • in deeltijd met pensioen;
  • de eerste jaren een hoger pensioen ontvangen en daarna lager, of andersom;
  • totdat uw AOW start een hoger pensioen ontvangen;
  • ouderdomspensioen ruilen voor een hoger partnerpensioen, of andersom.

Log in op Mijn Pensioencijfers en reken met de Pensioenplanner uit welke invloed uw keuze heeft op de hoogte van uw pensioen.

Wat moet u doen?

Weet u wanneer u met pensioen wilt gaan? Laat ons dat uiterlijk 6 maanden vooraf weten wanneer u met pensioen wilt gaan.
Voor alle andere keuzes krijgt u drie maanden vóór uw pensioendatum informatie van SPNG, met een formulier waarop u uw keuzes doorgeeft. Hierin zit ook een opgave van uw pensioen in een bruto bedrag per maand en een bruto bedrag per jaar.

Dan beslist u of u gebruik wilt maken van de keuzemogelijkheden. U geeft uw keuzes aan ons door met het keuzeformulier in de informatieset.