Nieuws

Bestuur SPNG kiest voor invoeren DC-regeling per 1 december 2022

Het Bestuur heeft op 20 mei 2022 besloten per 1 december 2022 een premieregeling (DC-regeling) in te voeren. DC staat voor Directe Contributie en heeft bij SPNG een progressieve premiestaffel en een vlakke premiestaffel.

Het bestuur heeft de mogelijkheid van een DC-regeling laten onderzoeken. Hierover is in oktober 2021 bericht. Conclusie van toen was dat de bestaande pensioenregeling niet meer tegen een acceptabel premieniveau kan blijven bestaan.

Met deze premieregeling sluit SPNG aan op ontwikkelingen in de samenleving. Ook is SPNG hiermee alvast voorbereid op de komst van het nieuwe pensioenstelsel.

Binnenkort ontvangt u een brief met meer toelichting over de nieuwe DC-regeling. Met daarbij de vervolgstappen en de keuzes die u kunt maken.