Nieuws

Tussentijds verhogen van pensioen niet aan de orde

U hebt er misschien over gehoord of gelezen: de mogelijkheden voor pensioenfondsen om de pensioenen te verhogen zijn sinds 1 juli 2022 versoepeld. Dat klinkt goed, zeker nu de inflatie zo hoog is. Want u zult het wel gemerkt hebben: alles wordt duurder, maar uw pensioen stijgt niet.

Pensioenfondsen mogen de pensioenen met een toeslag verhogen bij een beleidsdekkingsgraad van 110%. Nu mogen ze dat onder voorwaarden ook bij een beleidsdekkingsgraad vanaf 105%.

Fondsbeleid eventuele verhoging

Beleid van het fonds is om eventuele verhoging (indexeren) vanaf 1 januari toe te kennen. In de vergadering van 24 juni 2022 sprak het bestuur opnieuw over de mogelijke financiële ruimte voor eventuele verhoging. Dit ook naar aanleiding van een tussentijdse verhoging bij een aantal grote fondsen.

Uw pensioen gaat vanaf 1 juli 2022 niet omhoog

Het fondsbestuur heeft goed gekeken of het uw pensioen vanaf 1 juli 2022 kon verhogen. Het bestuur heeft besloten dit niet te doen. Het pensioenfonds is financieel gezond, maar op basis van de huidige wettelijke regels kunnen de pensioenen nog niet worden verhoogd. Uw pensioen gaat dus niet tussentijds omhoog.

Later dit jaar besluit over toeslag vanaf 1 januari 2023

Het bestuur blijft de komende tijd de financiële positie met aandacht bekijken en zal de situatie in het najaar opnieuw beoordelen. Het fondsbestuur besluit aan het einde van het jaar over verhoging van de pensioenen vanaf 1 januari 2023. Vooral de ontwikkeling van de marktrente zal grote invloed hebben op de financiële positie van het fonds. Daarmee wordt duidelijk of er voldoende ruimte is om de pensioenen te kunnen verhogen.

Vragen?

We begrijpen het als u hierover vragen hebt. Met vragen over uw pensioen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag.