Nieuws

Belastingvriendelijk extra inkomen voor na uw pensionering

Dat kan alleen als uw pensioenopbouw niet maximaal is, of in het verleden niet maximaal was. Om daar achter te komen hebt u uw Factor A nodig. De A staat voor ‘Aangroei van het pensioen’ dat u vorig jaar hebt opgebouwd bij ons fonds. Dit bedrag staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

U kunt gebruikmaken van de jaarruimte

Zelf geld opzij zetten voor extra inkomen als u met pensioen gaat, kan verstandig zijn. Eén van de manieren om dit te doen is de jaarruimte gebruiken. De jaarruimte is het bedrag dat overblijft als u de Factor A aftrekt van het maximale belastingvrije bedrag dat u mag gebruiken om uw pensioen belastingvriendelijk aan te vullen. De belastingdienst bepaalt elk jaar het maximale belastingvrije bedrag. Hoeveel jaarruimte u hebt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Op de website van de Belastingdienst kunt u uw jaarruimte berekenen.

Belastingvriendelijk omdat,…

Tot het bedrag van uw jaarruimte kunt u belastingvriendelijk ieder jaar geld opzij zetten voor uw pensioen. Over uw inleg betaalt u geen belasting zolang uw inleg en uw pensioenopbouw samen binnen de jaarruimte blijven. Pas als u het extra opgebouwde pensioen krijgt, gaat u belasting betalen. Dat is gunstig voor u. Dit komt omdat u na uw AOW-leeftijd een lager tarief voor belasting en sociale premies betaalt dan daarvoor.

Voor- en nadelen van belastingvriendelijk extra sparen voor uw pensioen

Extra geld opzij zetten voor uw pensioen via uw jaarruimte heeft het voordeel dat het belastingvriendelijk is. Houd er wel rekening mee dat u dit geld alleen mag gebruiken voor uw pensioen en niet voor andere (onvoorziene) doelen.

U kunt ook op andere manieren sparen voor later. Bijvoorbeeld via een bank of verzekeraar, zonder gebruik te maken van de jaarruimte. Uw spaargeld valt dan in box 3. Hebt u meer spaargeld dan het vrijgestelde bedrag? Dan betaalt u vermogensrendementsheffing. U kunt altijd nog bepalen of u dit geld inderdaad gebruikt als pensioen. U kunt het natuurlijk ook voor wat anders gebruiken.

Bent u al met pensioen?

Bent u met pensioen, dan groeit uw pensioen niet meer aan en is er ook geen factor A meer.

Vragen?

Hebt u vragen over uw pensioen? Die horen we graag. Neem gerust contact met ons op.