Nieuw in dienst

Bijna met pensioen

U staat op het punt om met pensioen te gaan. Een belangrijk moment waarop u keuzes moet maken over uw pensioen. 

Wat kunt u doen?

U kunt uw pensioen aanpassen aan uw eigen wensen:

  • eerder of later met pensioen;
  • in deeltijd met pensioen;
  • de eerste jaren een hoger pensioen ontvangen en daarna lager, of andersom;
  • totdat uw AOW start een hoger pensioen ontvangen;
  • ouderdomspensioen ruilen voor een hoger partnerpensioen, of andersom.

Deze keuzes hebben invloed op de hoogte van uw pensioen.

Wat moet u doen?

Weet u wanneer u met pensioen wilt gaan? Laat ons dat uiterlijk 6 maanden vooraf weten wanneer u met pensioen wilt gaan.
Voor alle andere keuzes krijgt u drie maanden vóór uw pensioendatum informatie van SPNG, met een formulier waarop u uw keuzes doorgeeft. Hierin zit ook een opgave van uw pensioen in een bruto bedrag per maand en een bruto bedrag per jaar.

Dan beslist u of u gebruik wilt maken van de keuzemogelijkheden. U geeft uw keuzes aan ons door met het keuzeformulier in de informatieset.