Nieuw in dienst

Minder werken

Gaat u (tijdelijk) minder werken? Dan heeft dit vaak gevolgen voor uw pensioen. Want doordat u minder werkt, ontvangt u minder salaris en bouwt u minder pensioen op. Daardoor kan er een tekort ontstaan in uw pensioenopbouw. Dit geldt voor uw:

  • ouderdomspensioen
  • partnerpensioen
  • wezenpensioen

Voor uw pensioen is het belangrijk op wat voor manier u (tijdelijk) minder gaat werken:

1. In deeltijd werken

Maak afspraken met uw werkgever als u in deeltijd wilt gaan werken. Uw werkgever geeft dit door aan ons.

2. Vakantiedagen opnemen

U hebt recht op een aantal vakantiedagen per jaar. Als u dit verlof opneemt, heeft dit geen invloed op uw pensioen.

3. Zwangerschapsverlof

U stopt tijdelijk met werken, omdat u een kind krijgt. U ontvangt tijdens uw zwangerschapsverlof elke maand uw salaris, zoals u dat gewend bent. U hoeft niets te doen voor uw pensioen. Uw pensioenopbouw gaat automatisch door tijdens uw zwangerschapsverlof.

4. Geboorteverlof

Krijgen u en uw partner een kindje? Dan kunt u vijf weken geboorteverlof opnemen.
Maak minimaal vier weken van tevoren afspraken met uw werkgever als u geboorteverlof wilt opnemen. Bespreek dan ook dat u de pensioenopbouw wilt laten doorgaan.

5. Onbetaald verlof

Als u onbetaald verlof opneemt, kunt bij ons pensioen blijven opbouwen tijdens uw verlof. Hiervoor moet u wel zelf de pensioenpremie betalen. Maak afspraken met uw werkgever over wanneer en hoe lang u verlof opneemt.

Mocht u tijdens de eerste 18 maanden van uw onbetaald verlof overlijden, dan is er voor uw partner een partnerpensioen en voor uw kinderen een wezenpensioen. Neemt u langer dan 18 maanden verlof op? Dan bouwt u niet langer partnerpensioen of wezenpensioen op. Het partnerpensioen en wezenpensioen dat u tot dan toe hebt opgebouwd, blijft staan. Dat wordt aan uw nabestaanden uitgekeerd, mocht u komen te overlijden.