Geef veranderingen aan ons door!

Nieuw in dienst

U hebt een nieuwe baan en u gaat nu pensioen opbouwen bij ons. Wij voeren de pensioenregeling uit:

  • u hebt recht op een ouderdomspensioen
  • u hebt recht op voortzetting van uw pensioenopbouw als u arbeidsongeschikt wordt 
  • uw partner kan na uw overlijden recht hebben op partnerpensioen
  • uw kinderen hebben recht op wezenpensioen

Als nieuwe deelnemer ontvangt u automatisch een brief van ons met informatie over uw pensioen. Bij deze brief ontvangt u een samenvatting van de pensioenregeling.  Daarnaast krijgt u toegang tot de Pensioenplanner.

Wat moet u doen?

U hoeft niets te doen om pensioen te gaan opbouwen. Uw werkgever meldt u aan bij ons.

Hebt u via een vorige werkgever al ergens anders pensioen opgebouwd? Dat kunt u meenemen naar ons. Dat heet waardeoverdracht.

Er kunnen zich twee situatie voordoen:

1. Uw pensioen ligt onder de wettelijke afkoopgrens (€ 592,51 in 2024)

Als uw pensioen lager is dan de wettelijke afkoopgrens, dan kan het zo zijn dat uw oude pensioenfonds of verzekeraar dit pensioen automatisch overdraagt aan ons. Het gaat dus automatisch met u mee naar uw nieuwe baan. Zij maken het geld dan over aan ons fonds en wij voegen het toe aan uw pensioen volgens de regels van onze pensioenregeling. Wij sturen u een brief waarin staat hoeveel geld wij hebben ontvangen en hoeveel pensioen u hiervoor krijgt in onze pensioenregeling.

2. Uw pensioen ligt boven de wettelijke afkoopgrens (€592,51 in 2024)

Als uw pensioen hoger is dan de wettelijke afkoopgrens, moet u moet zelf bepalen of het in uw situatie verstandig is om uw pensioen mee te nemen of niet. Vindt u dat inhoudelijk lastig? Misschien kunt u uw financieel adviseur raadplegen om de juiste keuze te maken. Neem bij uw beslissing de volgende overwegingen mee:

  • wat voor pensioenregeling geldt bij uw vorige pensioenfonds of -verzekeraar (eindloon- of middelloonregeling, premieovereenkomst)?
  • hoe wordt het pensioen verhoogd?
  • hoe staat het pensioenfonds er financieel voor (dekkingsgraad)?
  • welke keuzes hebt u binnen uw pensioenregeling?

Overweegt u uw pensioen mee te nemen? Vraag dan waardeoverdracht aan bij ons zo snel mogelijk nadat u aan uw nieuwe baan bent begonnen. Het pensioenfonds is verplicht mee te werken aan de waardeoverdracht. Ga naar Mijn Pensioencijfers en vul het formulier in. Dan ontvangt u een offerte. Pas nadat u akkoord bent met de offerte, wordt uw pensioen overgedragen.
De financiële positie van uw oude pensioenfonds en van ons moet goed zijn, anders is waardeoverdracht niet mogelijk. Daarmee bedoelen we dat de beleidsdekkingsgraad 100% of hoger moet zijn. U kunt uw aanvraag wel al indienen. Hij wordt dan in behandeling genomen zodra de beleidsdekkingsgraad weer 100% of hoger is.

Is waardeoverdracht aangevraagd, dan duurt het soms even voordat waardeoverdracht is afgerond. Zorgvuldigheid staat voorop. We doorlopen maar liefst 6 stappen die elk een maximale termijn kennen.