Uw werknemers informeren

Wat doet SPNG?

Uw werknemers krijgen de volgende informatie van ons:

Brief met korte samenvatting pensioenregeling

Dit is verplicht binnen drie maanden voor elke nieuwe werknemer. Dit is onderdeel van Pensioen 1-2-3 en dit wordt voor u en voor uw werknemers verzorgd door SPNG. Pensioen 1-2-3 geeft de deelnemer informatie over de belangrijkste onderdelen van de pensioenregeling en bestaat uit 3 lagen. Laag 1 is toegevoegd aan deze brief. Laag 1 en 2 zijn voor alle deelnemers aan de pensioenregeling ook beschikbaar via Mijn Pensioencijfers. Laag 3 bestaat uit documenten die terug te vinden zijn op de documentenpagina van de website.

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Jaarlijks is het Uniform Pensioenoverzicht online beschikbaar op Mijn Pensioencijfers.
Werknemers en pensioengerechtigden (inclusief (ex-)partners en wezen) ontvangen hier jaarlijks digitaal of per post een bericht van. Oud-werknemers ontvangen dit bericht eens per 5 jaar.

Deze website

Voor werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden.

Mijn Pensioencijfers

Dit is een portal voor deelnemers, waarin zij hun eigen pensioenzaken kunnen regelen. Voor toegang tot Mijn Pensioencijfers moeten de deelnemers op deze website inloggen met hun DigiD.