Uw werknemers informeren

Wat kunt u doen?

Als werkgever wijst u de (nieuwe) werknemer erop dat wijzigingen gevolgen hebben voor het pensioen.

Gebruik de toolkit om uw werknemers te informeren

Werknemers kunnen u vragen stellen over hun pensioen. Bijvoorbeeld bij veranderingen in hun privéleven of op het werk. U kunt uw werknemers daarbij helpen. SPNG heeft hiervoor een toolkit ontwikkeld met informatie over de meest voorkomende veranderingen in werk of privé die van invloed kunnen zijn op hun pensioen. Kies onderaan deze pagina de situatie waarop de vraag van toepassing is. U kunt deze leaflet uitprinten en meegeven aan uw werknemer. U kunt de pdf ook downloaden en mailen.

Is uw nieuwe werknemer ouder dan 21 jaar?

Bij een nieuwe werknemer van 21 jaar of ouder moet u op hoofdlijnen informeren over de pensioenregeling.

Geef aan dat:

 • Er een pensioenregeling is voor iedere werknemer tussen de 21 en 67 jaar.
 • Afhankelijk van de pensioenregeling die u als werkgever aanbiedt aan uw werknemer die pensioen opbouwt:
  • Voor de uitkerings-overeenkomst geldt dat uw werknemer pensioen opbouwt over het gemiddelde loon tijdens de loopbaan (middelloonregeling)
  • Voor de premie-overeenkomst geldt dat uw werknemer maandelijks premie inlegt en hierdoor een pensioenkapitaal opbouwt.
 • Er ouderdomspensioen is en bij overlijden van de werknemer een partnerpensioen voor de partner en een wezenpensioen voor de kinderen. Wijs bij samenwonen op de voorwaarden van SPNG.
 • Werknemers in de bedrijfstak Herwinning Grondstoffen betalen over de eerste € 7.000 geen eigen bijdrage.
 • Het mogelijk is eerder opgebouwd pensioen over te dragen aan SPNG.
 • SPNG binnen 3 maanden een informatiepakket stuurt.
 • SPNG jaarlijks een uniform pensioenoverzicht (UPO) stuurt.
 • De website van SPNG veel informatie biedt.

Is uw nieuwe werknemer jonger dan 21 jaar?

Er is een partnerpensioen en wezenpensioen verzekerd op risicobasis. Meld daarom ook deze werknemer aan bij SPNG. Informeer ook deze nieuwe werknemer over de pensioenregeling. De opbouw van ouderdomspensioen start als de werknemer 21 jaar is.

Toolkit