Hoeveel krijgt u?

Verhoging pensioen

Uw opgebouwde pensioen bij SPNG kan verhoogd worden.

Waarom verhoging van pensioen?

De kosten van levensonderhoud stijgen met de jaren. Daarom probeert SPNG elk jaar uw opgebouwde pensioenrechten te verhogen. Dat heet ook wel toeslagverlening of indexatie. De verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen zijn waarde houdt. De eventuele verhoging wordt uitgedrukt in een percentage.

De verhoging in de afgelopen jaren

De verhoging verschilt van jaar tot jaar. Ook hangt de verhoging af van welk pensioenreglement voor u geldt. SPNG heeft uw pensioen de afgelopen jaren als volgt verhoogd:

Voor Pensioenreglement 2013 (pensioen dat vanaf 1 januari 2013 is opgebouwd –  eigen beheer):

Over het jaar:

Dat is de verhoging per:

De prijzen stegen toen met:

2019: 0,00%

1 januari 2020

2,54%

2018: 0,00%

1 januari 2019

2,14%

2017: 0,00%

1 januari 2018

1,35%

2016: 0,00%

1 januari 2017

-0,26%

2015: 0,00%

1 januari 2016

1,03%

Voor Pensioenreglement A sector groothandel (pensioen dat tot en met 2012 is opgebouwd – verzekerd deel):

Over het jaar:

Dat is de verhoging per:

De prijzen stegen toen met:

2019: 0,00%

1 januari 2020

2,54%

2018: 0,46%

1 januari 2019

2,14%

2017: 0,00%

1 januari 2018

1,35%

2016: 0,00%

1 januari 2017

-0,26%

2015: 0,00%

1 januari 2016

1,03%

Voor Pensioenreglement B sector Hegro (pensioen dat tot en met 2012 is opgebouwd – verzekerd deel):

Over het jaar:

Dat is de verhoging per:

De prijzen stegen toen met:

2019: 0,00%

1 januari 2020

2,54%

2018: 0,46%

1 januari 2019

2,14%

2017: 0,00%

1 januari 2018

1,35%

2016: 0,00%

1 januari 2017

-0,26%

2015: 0,00%

1 januari 2016

1,03%

2014: 0,89%

1 januari 2015

0,89%

Wanneer krijg ik een verhoging?

U hebt niet automatisch recht op een verhoging van uw pensioen. SPNG probeert uw pensioen elk jaar te verhogen, zodat het pensioen zijn koopkracht behoudt. Dat kan alleen als SPNG daarvoor voldoende geld heeft. De financiële positie van SPNG geeft dit aan. We beoordelen elk jaar of dit kan.

Een verhoging van uw pensioen is maximaal 3% per jaar. Leidraad hierbij is de stijging van de prijzen. 
We verwachten dat we uw pensioen de komende jaren niet, of niet volledig kunnen verhogen.

Er wordt geen geld gereserveerd voor de verhoging. Het bestuur stelt elk jaar vast of en hoeveel uw opgebouwde pensioenrechten worden verhoogd. Voor een verhoging moet er genoeg rendement (=winst) geboekt zijn met beleggen.

Heeft uw oud-werkgever gekozen voor een jaarlijkse verhoging?

Uw oud-werkgever had de keuze om uw pensioen elk jaar te laten verhogen, ongeacht de financiële situatie van SPNG. Uw werkgever betaalde hiervoor dan extra premie. Sinds u niet meer in dienst bent, vervalt deze afspraak.

Kan mijn pensioen verlaagd worden?

Dat ligt eraan:

  • Verzekerd deel van uw pensioen
    Het pensioen dat u bij SPNG hebt opgebouwd vóór 1 januari 2013 is een verzekerd pensioen. De verzekeraar biedt een uitkeringsgarantie. Deze beschermt uw pensioen tegen een verlaging. Deze uitkeringsgarantie vervalt als u gebruik maakt van waardeoverdracht.
  • Pensioen opgebouwd in eigen beheer
    Pensioen dat u na 1 januari 2013 bij SPNG hebt opgebouwd, hebben wij zelf in beheer. Dit pensioen kan in principe verlaagd worden als het slecht gaat met SPNG. Dit doen we alleen als het echt niet anders kan. We verwachten dat dit de komende jaren niet zal gebeuren.

Meer weten?

Bekijk voor meer informatie de kerncijfers.