Scheiding verzekerd deel en eigen beheer

Binnen SPNG wordt onderscheid gemaakt naar een verzekerd deel en eigen beheer.

De scheiding is ontstaan toen op 31 december 2012 de verzekeringsovereenkomst tussen SPNG en Nationale-Nederlanden en Aegon afliep. De pensioenen opgebouwd in dit garantiecontract vallen in het verzekerd deel. Vanaf 1 januari 2013 voert SPNG voor de toekomstige opbouw eigen beheer. Deze pensioenen vallen onder eigen beheer.

De scheiding is aangebracht, omdat de zekerheid waarmee de pensioenen kunnen worden uitgekeerd en mogelijke toeslagen kunnen worden verleend wezenlijk verschillen voor het verzekerd deel en eigen beheer.

De pensioenen in het verzekerd deel en eigen beheer worden gescheiden geadministreerd en belegd. 

Sinds 1 januari 2023 is er binnen eigen beheer een administratief onderscheid gemaakt tussen pensioenregelingen met het karakter van een uitkeringsovereenkomst en pensioenregelingen met het karakter van een premieovereenkomst. De pensioen(regelingen) met het karakter van een uitkeringsovereenkomst zijn pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds. De pensioen(regelingen) met het karakter van een premieovereenkomst zijn pensioenverplichtingen voor risico van de deelnemer.

De deelnemers en pensioengerechtigden ontvangen één Uniform Pensioenoverzicht (UPO)Een persoonlijke pensioenoverzicht voor de (oud-)werknemer dat het pensioenfonds jaarlijks opstelt. waarop zowel de pensioenen in het verzekerd deel als eigen beheer zijn aangegeven. De pensioengerechtigden ontvangen één gecombineerde pensioenuitkeringHet bedrag dat wij u (straks) maandelijks betalen..