Onze organisatie

Verantwoordingsorgaan

Bij SPNG is een verantwoordingsorgaan ingesteld. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vertegenwoordigers namens de actieve deelnemers, de pensioengerechtigden en de aangesloten werkgevers.

Het verantwoordingsorgaan controleert het handelen van het bestuur, het gevoerde beleid en de gemaakte keuzes. Minimaal eenmaal per jaar geven ze hierover een oordeel. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan staat in het jaarverslag. Tevens kan het bestuur het verantwoordingsorgaan om advies vragen.