Onze organisatie

Sleutelfunctiehouders

Voor het risicobeheer, de interne controles en het actuariële toezicht zijn sleutelfunctiehouders aangesteld (IORP II Richtlijn). Het bestuur zorg ervoor dat deze functies op een objectieve, integere en onafhankelijke manier worden vervuld.

Binnen SPNG worden de sleutelfuncties als volgt ingevuld:

  • De houder van de sleutelfunctie risicobeheer is in beginsel de voorzitter van de commissie risicomanagement. De commissie risicomanagement als geheel voert de bijhorende werkzaamheden uit.
  • De houder van de actuariële functie is in beginsel de waarmerkend actuaris. Hij voert ook de bijhorende werkzaamheden uit.
  • De houder van de interne auditfunctie is in beginsel een lid van het dagelijks bestuur van SPNG. De uitvoering van de werkzaamheden wordt extern belegd.

De sleutelfunctiehouders zijn eindverantwoordelijk op het betreffende gebied. Bevindingen en aanbevelingen melden ze bij het bestuur. De raad van toezicht wordt ook op de hoogte gebracht als de houder van de sleutelfunctie een bestuurslid van SPNG is. Het bestuur is verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen. Indien nodig zijn de sleutelfunctiehouders ook verplicht om een melding te maken bij De Nederlandsche Bank (DNB).