Actuele cijfers

Verleende toeslagen

In onderstaande tabel zijn de verleende toeslagen (verhogingen van de pensioenen) van  in het verzekerd deel en eigen beheer weergegeven.

Verzekerd deel 2020 2019 2018 2017 2016
Toeslag actieven en inactieven per 1 januari* 0,00% 0,00% 0,46% 0,00% 0,00%

 

Eigen beheer 2020 2019 2018 2017 2016
Toeslag actieven onvoorwaardelijk**
per 1 januari*
2,95% 3,00% 1,36% 1,38% 1,42%
Toeslag actieven voorwaardelijk***
per 1 januari*
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Toeslag inactieven
per 1 januari*
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

* De toeslag is verwerkt per 1 januari van het jaar erna. Dus de toeslag van 2020 is verwerkt per 1 januari 2021 etc.
** Alleen de pensioenaanspraken van de deelnemers waarvan de werkgever heeft gekozen voor onvoorwaardelijke toeslagverlening zijn verhoogd.
*** De voorwaardelijke verhoging (toeslag) wordt betaald uit extra rendement op de beleggingen.

Bekijk het toeslagbeleid voor meer informatie.