Herstelplan

De wet schrijft voor dat pensioenfondsen de financiële positie voortdurend moeten beoordelen. Deze beoordeling vindt plaats op basis van een berekening van de dekkingsgraad. Als de dekkingsgraad te laag is, moet een pensioenfonds een herstelplan indienen bij de toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). In een herstelplan staat beschreven hoe een pensioenfonds zich binnen een bepaalde periode zal herstellen.

Op dit moment is de dekkingsgraad van SPNG hoger dan de vereiste dekkingsgraad. Dat betekent dat wij in 2023 geen herstelplan hoeven in te dienen bij DNB.