Herstelplan

Zoals bekend is de financiële positie van pensioenfondsen in de afgelopen jaren verslechterd. Dat geldt ook voor ons pensioenfonds. De wet schrijft voor dat wij de financiële positie voortdurend moeten beoordelen. Deze beoordeling vindt plaats op basis van een berekening van de dekkingsgraad. Per 31 december 2019 was de beleidsdekkingsgraad lager dan de vereiste dekkingsgraad. Daarom heeft het pensioenfonds een herstelplan ingediend bij de toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

Wat betekent het herstelplan voor u?

Het herstelplan schrijft voor dat we beoordelen, op basis van voorgeschreven regels, of het fonds zich binnen 10 jaar voldoende kan herstellen.

Indien uit deze beoordeling blijkt dat het herstel onvoldoende is, dan is het verlagen van de (opgebouwde) pensioenen voor (oud-)werknemers of pensioengerechtigden een uiterste redmiddel. Maar eerst zal dan worden gekeken naar andere mogelijke maatregelen, zoals het verhogen van premies, het verlagen van de pensioenopbouw en het niet toekennen van verhogingen op grond van gestegen prijzen.

Conclusie

Het opgestelde herstelplan laat zien dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds ruim op tijd herstelt. Hierdoor zijn nu geen extra maatregelen nodig.

Zolang de financiële situatie onvoldoende blijft, moet het pensioenfonds wel elk jaar een nieuw herstelplan maken. Als het pensioenfonds niet tijdig herstelt, kunnen mogelijk wel extra maatregelen noodzakelijk zijn.

Hoe verder?

Meer informatie over het herstelplan ? Lees verder